Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:19:03Z
dc.date.available2013-03-12T13:19:03Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-04-15en_US
dc.identifier.citationToft, Inger-Lise. Kan man undervise naturfag uten lærebok?. Masteroppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32324
dc.description.abstractSAMMENDRAG AV MASTEROPPGAVEN I REALFAGSDIDAKTIKK TITTEL: KAN MAN UNDERVISE NATURFAG UTEN LÆREBOK? Rapport fra et forsøk på grunnkurs, allmennfag, hvor læreboka ikke var hovedlæringsmiddelet AV: TOFT, Inger-Lise PROGRAM: RDID 4090 SEMESTER: Våren 2005 STIKKORD: Aksjonsforskning - Naturvitenskapelig allmenndannelse - Læringsmidler Tema/Problemstilling: Denne oppgaven rapporterer et forsøk hvor undervisningen i naturfag har foregått uten lærebok. Undervisningen har basert seg på punktene i fagplanen i naturfag, hvor elevene og læreren er blitt enige om i hvilken rekkefølge de skulle gjennomgås. Elevene er blitt utfordret og oppfordret til å finne fagstoff i leksikon, på internett (på ulike adresser de har fått oppgitt), i tidsskrifter, i aviser og gjennom program som f.eks. Schroedingers katt, Newton, Puls og Ut i Naturen. Argumentet for å gjennomføre et slikt forsøk, som resulterte i en master-oppgave, var ønsket om å få elevene til å bruke flere kilder i forbindelse med innhenting og tilegnelse av fagstoff. Dessuten var det viktig å få fram naturfagets samfunnstilknytning og ha fokus på den naturfaglige allmenndannelsen. Bevisstheten om at grunnkurset i naturfag, for mange elevers vedkommende, er deres siste møte med naturfag i skolen, bør utfordre læreren til å tenke over hvilke områder av naturfaget som bør formidles. Det er framtidens borgere som skal skoleres. Metode/data: Oppgaven beskriver et aksjonsforskningsprosjekt som foregikk på egen skole, i egen klasse over to år. Det var en ny klasse hvert år, så det ble 56 deltagere. Empirien er primært erfaringene som er høstet i klasserommet, gjennom samtaler med elevene, observasjoner, logger, både frie og strukturerte og prøver. Elevene har vært flinke til å gi tilbakemeldinger, både negative og positive. Derfor er denne oppgaven et resultat av et tett samarbeid med elevene som deltok i forsøket. Resultater/konklusjoner: I undersøkelsen kommer det fram at elevene finner mye interessant lærestoff utenfor en vanlig lærebok i naturfag. Mange av elevene vil mene at det krever mer av dem enn å lese i læreboka. Noen påpeker at de er blitt mer bevisst på hva de leser, og de ble flinkere til å finne relevant stoff etter hvert som forsøket pågikk. Andre elever ville ikke være uten lærebok og valgte å kjøpe en bok. De benyttet denne boka når de forberedte seg til timene og prøvene, selv om boka ikke ble benyttet eller henvist til i undervisningen. Jeg mener det finnes mange gode, varierte og interessante kilder hvor elevene kan finne fagstoff, og at læreboka kan velges bort på grunnkurset i naturfag. Som det fremkommer av oppgaven, mener jeg praksisen med undervisning som ikke er basert på en felles lærebok, kan overføres til andre klasser og andre lærere. Lærere som prøver en slik undervisning, vil bli stimulert til å finne mange nye innfallsvinkler til en god undervisning i naturfag. Dessuten vil de, kanskje, bli overrasket over å finne så mye interessant fagstoff som de kan benytte i undervisningen. Muligheten til å gjøre lærestoffet dagsaktuelt ved f.eks. bruk av dagens aviser, bør stimulere til diskusjoner og engasjement i klassen. Derfor vil jeg slutte med å oppfordre dere til å prøve en undervisning uten en fast lærebok i naturfag. Det vil stimulere til økt refleksjon i forbindelse med utøvelsen av lærerollen. Undervisningens fokus vil være de didaktiske spørsmålene: hva, hvorfor, hvordan og for hvem?nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectaksjonsforskning naturvitenskapelig allmenndannelse læringsmidleren_US
dc.titleKan man undervise naturfag uten lærebok? : rapport fra er forsøk på grunnkurs, allmennfag, hvor læreboka ikke er hovedlæringsmiddeleten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2005-10-11en_US
dc.creator.authorToft, Inger-Liseen_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Toft, Inger-Lise&rft.title=Kan man undervise naturfag uten lærebok?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11160en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo26003en_US
dc.contributor.supervisorBungum, Beriten_US
dc.identifier.bibsys05175651xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32324/1/Hovedfagsoppgavex3.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata