Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:18:39Z
dc.date.available2013-03-12T13:18:39Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-10-25en_US
dc.identifier.citationFøinum, Merete, , , Hansen, Cecilie, , , Lilletvedt, Aase Sofie, , , Moltubakk, Birgitte, , , . Skolelederes betydning i arbeidet med å beholde nyutdannede lærere i yrket. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32310
dc.description.abstractOppgavens problemstilling: Hva er ledelsens betydning for å beholde nyutdannede lærere i yrket? Vår forskning er en casestudie hvor vi har samlet empiri ved å intervjue tre skoleledere, tre nyutdannede lærere og tillitsvalgte ved en grunnskole i Oslo. Vårt hovedfokus har vært ledeperspektivet og vi har sett på hvilke tiltak ledelsen iverksetter overfor nyutdannede lærere. Dette har vi i hovedsak analysert ved hjelp av aktivitetsteori (Engestöm, 1987) for å få frem dynamikken, spenningen og kompleksiteten som er i aktiviteten. I løpet av vår analyse har vi sett hvordan skolen framstiller seg overfor utenforstående og arbeidssøkende, vi har trukket frem noen arbeidsverdier vi mener preger arbeidskulturen ved skolen og sett nærmere på arbeidsfellesskapet nyutdannede lærere skal sosialiseres inn i. Videre analyserte vi hvordan team fungerer ved skolen og ledelsens og lærernes syn på en fadderordning. Vi har sett nærmere på kurset ”Forsterket lærerutdanning” som tilbys av Utdanningsetaten i Oslo, og blant annet hvordan vår caseskole benytter dette kurset i forhold til sine nyutdannede lærere. Begrepet lærerflukt slik det framstilles i forskning og hvordan det oppfattes av ledere og lærere ved vår skole, blir også viet plass i oppgaven. Vi fant at lederes betydning overfor nyutdannede lærere er sammensatt. Et sentralt funn er at skoleledere har en viktig betydning i å formidle den faktiske lærerollen til nyutdannede lærere, som ofte har en annen oppfatning av hva som inngår i yrket.nor
dc.language.isonoren_US
dc.titleSkolelederes betydning i arbeidet med å beholde nyutdannede lærere i yrket : en casestudie av Fyret skoleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-03-02en_US
dc.creator.authorFøinum, Mereteen_US
dc.creator.authorHansen, Cecilieen_US
dc.creator.authorLilletvedt, Aase Sofieen_US
dc.creator.authorMoltubakk, Birgitteen_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Føinum, Merete&rft.au=Hansen, Cecilie&rft.au=Lilletvedt, Aase Sofie&rft.au=Moltubakk, Birgitte&rft.title=Skolelederes betydning i arbeidet med å beholde nyutdannede lærere i yrket&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24029en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo95995en_US
dc.contributor.supervisorAndreas Lunden_US
dc.identifier.bibsys10050681xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32310/2/Masteroppgaven-25.10.09.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata