Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:18:17Z
dc.date.available2013-03-12T13:18:17Z
dc.date.issued2003en_US
dc.date.submitted2007-03-13en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32300
dc.description.abstractDenne rapporten representerer en forskningsbasert evaluering av de nasjonale prøvene som ble gjennomført våren 2005. Rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i et oppdrag gitt til Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS), Universitetet i Oslo fra Utdanningsdirektoratet. Forfatterne av denne rapporten har sin faglige bakgrunn i realfag og engelsk. I tillegg har vi trukket inn Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark som ekstern ekspert i lesing. Hun har gitt verdifulle innspill til vurderingen av leseprøvene og har skrevet mesteparten av kapitlene om validitet av leseprøvene (kap. 5.1.2, 5.2.2 og 5.3.2). Kapittel 1 i denne rapporten er et sammendrag av funn og anbefalinger. Våre vurderinger og anbefalinger er på to ulike nivåer. Flere steder har vi pekt på svakheter ved prøvene og hvordan slike forhold eventuelt kan forbedres. I tillegg har vi kommet med en mer overordnet vurdering av hovedtrekk og prinsipper for de nasjonale prøvene som system, særlig i kapittel 1.10. Vi vil understreke at det er viktig å se våre anbefalinger angående disse to nivåene i sammenheng.nor
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofActa didactica http://urn.nb.no/URN:NBN:no-14449en_US
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-14449
dc.titleNasjonale prøver på ny prøve : rapport fra en utvalgsundersøkelse for å analysere og vurdere kvaliteten på oppgaver og resultater til nasjonale prøver våren 2005en_US
dc.typeSeries issueen_US
dc.date.updated2007-03-13en_US
dc.creator.authorLie, Sveinen_US
dc.creator.authorHopfenbeck, Therese N.en_US
dc.creator.authorIbsen, Elisabethen_US
dc.creator.authorTurmo, Areen_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-14502en_US
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.duo54513en_US
dc.identifier.bibsys070330263en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32300/1/AD0501.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata