Hide metadata

dc.date.accessioned2012-10-25T15:30:44Z
dc.date.available2012-10-25T15:30:44Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-06-01en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32275
dc.description.abstractLandslaget for norskundervisning (LNU) presenterte i mars 2009 to sakprosalister under navnet LNUs sakprosakanon for skolen . Samtidslisten, som består av 20 tekster, strekker seg tidsmessig fra 1990 - 2009. Denne masteroppgaven tar for seg fire tekster fra samtidsdelen av LNUs sakprosakanon i åtte klasserom. Mitt mål med oppgaven har vært å få svar på problemstillingen Hvordan fungerer fire tekster fra samtidsdelen av LNUs sakprosakanon som forbilledlige tekster i norskundervisningen i åtte klasserom i ungdoms-skolen og i videregående skole? Og hvordan bidrar tekstene til å utvide sakprosabegrepet i disse miljøene? Ordet forbilledlig er tatt fra kanonjuryens egen beskrivelse av hva intensjonen med tekstene i samtidslisten av kanon skal være, og impliserer at skrivemåtene og sjangrene som tekstene demonstrerer skal være forbilder for elevenes egen skriving. Tekstene er også ment å fungere godt til bruk i klasserommet for å vise sakprosaens mangfold. Jeg valgte å jobbe med tekstene Utspekulert naivisme, Århundrets fotballprestasjon, Bloggarfeil og Blokkér Facebook fra kanon. Sjangrene er henholdsvis anmeldelse, sportskommentar, bloggtekst og leserinnlegg. Årsaken til utvalg av tekster var motivert av å ha tekster som representerte både typiske og utypiske skolesjangrer, i tillegg til at de representerte en spredning i kjønn, alder, målform og skrivestil. Alle tekstene er funksjonelle sakprosatekster, som tradisjonelt blir underprioritert i forhold til litterær sakprosa i skolen, og tre av tekstene ligger tematisk nære ungdomskulturen. Undersøkelsene ble foretatt i to klasser på 10.trinn, to studiespesialiserende klasser fra Vg1, en byggfagklasse fra Vg2, en studiespesialiserende klasse fra Vg3, en idrettsklasse fra Vg3 og en påbyggklasse fra Vg3. Min intensjon med oppgaven gjorde at kvalitativ metode egnet seg best og elevene ble intervjuet i grupper på seks, med tre jenter og tre gutter, mens jeg hadde individuelle intervju med alle lærerne, samt korte skriveintervju med elevene fra 10.trinn. Lærerne i undersøkelsen jobber variert med tekstene, med en kritisk lesemåte. Utfordringene knyttet til å bruke de fire tekstene som forbilledlige tekster er relatert til at sjangrene ikke er relevante til eksamen, at elevene ikke skal skrive slike tekster selv, at skoleversjonen av sjangeren ikke samsvarer med den utvalgte teksten, at språket er for muntlig, at teksten ikke er tilpasset nivået i klassen eller at tematikken er så engasjerende at det blir vanskelig å holde fokus på form. De fire tekstene kan, ut i fra mine funn, bidra til videre debatt om hvilke sakprosatekster som benyttes i norskfaget.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleLNUs sakprosakanon : Fire forbilledlige tekster fra samtidsdelen av LNUs sakprosakanon i åtte klasseromen_US
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2010-09-01en_US
dc.creator.authorMyraunet, Astriden_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Myraunet, Astrid&rft.title=LNUs sakprosakanon&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-25655en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo103196en_US
dc.contributor.supervisorSten-Olof Ullströmen_US
dc.identifier.bibsys130650560
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32275/1/LNUsxsakprosakanon.xAstrid.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata