Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:17:36Z
dc.date.available2013-03-12T13:17:36Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-06-01en_US
dc.identifier.citationBergstø, Kristian, Stadheim, Anne-Gro, . Det regnar kattar og hundar. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32236
dc.description.abstractSamandrag Problemfelt: Resultat frå PISA 2009 synte blant anna at naturfaglege tekstar med metaforisk tydingsinnhald er problematisk for eleven å forstå. Dette kan skuldast at eleven får for lite trening i å lesa naturfaglege tekstar, eller at slike tekstar tek visse typar kunnskap for gitt. Å forstå fag er å forstå metaforen synleggjer metaforen si rolle i lærebøker, og med utgangspunkt i denne påstanden rettar me eit søkelys på språkleg tilgjengelegheit i naturfaglege tekstar, og avgrensar det til å gjelda metaforar. Metode: For å utvikle kunnskap om metaforar i naturfaglege tekstar, har me teke utgangspunkt i tre lærebøker for 7. klassetrinn. Studien har ei kvalitativ tilnærming, der tekstanalyse er hovudmetoden, deltakande observasjon og diskursanalyse supplerande analysar. Gjennom fortolking av tekstar har forskinga vår ei hermeneutisk forankring. Våre funn: Resultata syner at metaforar er ein del av formidlinga i lærebøker for sjuande klassetrinn. Frekvensen av grammatiske metaforar er relativ låg, men absolutt tilstades .Grammatiske metaforar vert i hovudsak markert når dei har fagtermstatus . Metaforar utan fagtermstatus vert i liten grad kommunisert. Metaforar kan skapa språkleg tilgjengelegheit, men dei kan og vera eit hinder. Mykje kjem an på korleis forfattarane signaliserer metaforar i teksten. Nøkkelord: Metaforar, metaforsignal, lesing, literacy og naturfag.nor
dc.language.isonnoen_US
dc.titleDet regnar kattar og hundar : Ein kvalitativ studie av metaforar i naturfaglege tekstar for 7. årsstegen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-10-11en_US
dc.creator.authorBergstø, Kristianen_US
dc.creator.authorStadheim, Anne-Groen_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bergstø, Kristian&rft.au=Stadheim, Anne-Gro&rft.title=Det regnar kattar og hundar&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31549en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo165726en_US
dc.contributor.supervisorArne Apelsethen_US
dc.identifier.bibsys12283609xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32236/1/Endeleg_oppgxve_til_konvertering.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata