Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:17:42Z
dc.date.available2013-03-12T13:17:42Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-11-14en_US
dc.identifier.citationLauritzen, Åge. Friluftsliv - en vei mot et inkluderende læringsmiljø?. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32229
dc.description.abstractProblemfelt: Studien omhandler friluftsliv som programfag i den videregående skole og hvorvidt faget har kvaliteter som kan utvikle et inkluderende læringsmiljø. Med utgangspunkt i samarbeid, kommunikasjon, målorientering, personlig utvikling og relasjonsbygging drøftes informantenes erfaringer mot eksisterende kunnskap på forskningsfeltet. Metode: For å utvikle kunnskap rundt kvaliteter ved friluftsliv, er det tatt utgangspunkt i seks informanters beskrivelser av deres erfaringer med friluftsliv som programfag. Studien har derfor en kvalitativ tilnærming, der informantene blir intervjuet og der fortolkninger er hermeneutisk forankret. Sentrale funn: Resultatene viser en utviklingstrend i utøvelse av friluftsliv som kan være uheldig for inkludering og utvikling av læringsmiljø. Med bevissthet for denne utviklingen kan man likevel utøve et friluftsliv som tolkes å ha flere kvaliteter for å utvikle et inkluderende læringsmiljø gjennom valg av varierte aktiviteter som passer forutsetningene i gruppa. Her pekes det på kvaliteter som utvikler relasjonene i gruppa ved at de ser verdien av mangfoldet i gruppa. Elevene omtales å være gjensidig avhengige av hverandre gjennom å delta i aktiviteter som krever samarbeid og der elevene utvikler en oppgaveorientert målorientering. Lavt fokus på prestasjon er noe av egenarten ved friluftsliv og oppleves som en kvalitet for å inkludere alle elever til deltakelse i praksisfellesskapet. Nøkkelord: Friluftsliv, inkludring, lærinsmiljø, intervju, målorientering, samarbeid, relasjonsbygging og personlig utvikling.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleFriluftsliv - en vei mot et inkluderende læringsmiljø? : en kvalitativ studie om mulige kvaliteter ved friluftsliven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-03-10en_US
dc.creator.authorLauritzen, Ågeen_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Lauritzen, Åge&rft.title=Friluftsliv - en vei mot et inkluderende læringsmiljø?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26638en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo107881en_US
dc.contributor.supervisorIngrid Fossøy og Petter Erik Leirhaugen_US
dc.identifier.bibsys111985870en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32229/3/Masteroppgave-Lauritzen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata