Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:11:16Z
dc.date.available2013-03-12T13:11:16Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-06-04en_US
dc.identifier.citationGabrielsen, Birte. Godt tverrfaglig samarbeid?. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32178
dc.description.abstractTverrfaglig samarbeid er viktig i dagens samfunn som er blitt mer og mer sektoroppdelt. Det kan være en utfordring å arbeide tverrfaglig, men det er også en nødvendighet i ethvert spesialpedagogisk arbeid. Å bruke hverandres fagkunnskaper på tvers av sektorene, er med på å danne et helhetsperspektiv av en problemstilling som kan være av stor betydning for mennesker med behov for hjelp fra støtteapparatet. København-modellen er forankret i Familieambulatoriet ved Hvidovre Hospital og Rigshospitalet i København. Det fokuseres på tverrfaglig samarbeid og tidlig intervensjon, og den er spesielt utviklet for gravide rusmiddelmisbrukere og deres barn i aldersgruppen 0-7 år. Modellen har vist seg å gi gode resultater. På bakgrunn av dette har jeg valgt å fordype meg i København-modellen, og finne ut hvordan de ansatte opplever det tverrfaglige samarbeidet. Problemstillingen er som følger: Hvordan fungerer det tverrfaglige samarbeidet i København-modellen i forhold til oppfølging av rusmiddelmisbrukere og deres barn i praksis? Ut ifra denne problemstillingen ønsker jeg å fokusere på:  Hvordan samarbeidet mellom interne og eksterne faggrupper fungerer,  Hvilken funksjon de ulike instansene har, i forhold til arbeid med mor og barn,  Hva oppleves som fremmende og hemmende i det tverrfaglige samarbeidet, og  Hvordan tilbakemelding fra familien som mottar hjelp, oppleves. For å komme frem til en løsning har jeg valgt å bruke en kvalitativ tilnærming ved bruk av halvstrukturert intervju. Jeg har intervjuet fire samarbeidspartnere i ulike faggrupper. Intervjuene er tatt opp på lydbånd og blitt transkribert. Empirien har blitt analysert og tolket ut fra et hermeneutisk forståelsesgrunnlag. Resultatet i undersøkelsen har vist at informantene stort sett er enige om at det tverrfaglige samarbeidet fungerer bra mellom Familieambulatoriet og de involverte eksterne samarbeidspartnere. Deres positive erfaringer er blant annet at de ser nødvendigheten av å ha inn ulike faggrupper på en problemstilling. Dette vil ifølge informantene være med på å skape en best mulig løsning for mor og barn. Det kom frem i undersøkelsen at det forventes at alle i gruppen har respekt for hverandre og at de har et felles mål. Det viste seg å være et samarbeid som bygger på trygghet og åpenhet ovenfor hverandre, hvor faglige dialoger var av stor betydning for informantene. Utfordringer og negative opplevelser i forhold til tverrfaglig samarbeid var vanskelig for dem å svare på, men de fleste var enige i at tverrfaglig samarbeid er tidkrevende og man må ha tålmodighet. Å arbeide tverrfaglig har vist seg å gi gode resultater til familier som mottar hjelp.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleGodt tverrfaglig samarbeid? : kvalitativ undersøkelse om funksjonen av det tverrfaglige samarbeidet i København-modellenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-10-29en_US
dc.creator.authorGabrielsen, Birteen_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Gabrielsen, Birte&rft.title=Godt tverrfaglig samarbeid?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22189en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo92530en_US
dc.contributor.supervisorHeidi Mjelveen_US
dc.identifier.bibsys093631154en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32178/1/MasteroppgaveDUOpdfbib1.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata