Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:12:18Z
dc.date.available2013-03-12T13:12:18Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-24en_US
dc.identifier.citationGillespie, Astrid. Spesialpedagogikkens plass i allmennlærerutdanningen. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32129
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er spesialpedagogikkens plass i allmennlærerutdanningen, og hovedspørsmålet jeg stiller er: Hvilke politiske føringer er lagt når det gjelder spesialpedagogikkens omfang og innhold i den teoretiske delen av allmennlærerutdanningens obligatoriske fag ”Pedagogisk teori og praksis” fra 1961-2009? Bakgrunnen for problemstillingen er at den norske stat i 1961 etablerte Statens spesiallærerskole som en imøtegåelse av et uttalt behov i skolen for lærere med spesialpedagogisk kompetanse. Også verdenssamfunnet, representert ved FN, har vedtatt at målet om en inkluderende skole også fordrer lærere med spesialpedagogisk kompetanse. Norge signerte UNESCOs Salamaca-erklæring i 1994 og forpliktet seg dermed til å gi norske lærere utdanning innfor dette fagområdet. Formålet med oppgaven har vært å kaste lys over hvilken spesialpedagogisk kompetanse myndighetene mener det er viktig at nyutdannede lærere som skal undervise i en skole for alle har for å kunne mestre sitt yrke. I første del av denne oppgaven støtter jeg meg til relevant forskning fra Norge hovedsakelig gjort av Professor Peder Haug. Ved hjelp av en dokumentanalyse av sentrale skolepolitiske dokumenter fra gitte tidsperiode har jeg belyst hvilke føringer som er lagt fra politisk hold hva gjelder det spesialpedagogiske innholdet i allmennlærerutdanningen. Jeg har konkludert med at skolepolitikerne omgås innholdet i pedagogikkfaget i svært vide og til dels vage termer. Departementet, som til en hver tid er ansvarlig for høyere utdanning har i oppgave å utarbeide rammeplaner for utdanningen, som igjen forvaltes av de enkelte lærerhøgskolene. Dette har resultert i at innholdet i pedagogikkfaget varierer fra lærerutdanning til lærerutdanning. Elevene som har særskilte behov grunnet resultater over gjennomsnittet er ikke nevnt i noen av mine kilder, og de fremstår som en glemt gruppe. Jeg mener det er store behov for forskning som omhandler hvordan denne gruppen får tilpasset sin opplæring. Generelt er det lite forskning på allmennlæreres spesialpedagogiske kompetanse, og allmennlærerutdanningene ser seg nødt til å vise studenter som trenger flere kunnskaper på feltet til videre- og etterutdanninger.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSpesialpedagogikkens plass i allmennlærerutdanningen : politiske føringer i tidsperioden 1961 til 2009en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-10-28en_US
dc.creator.authorGillespie, Astriden_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Gillespie, Astrid&rft.title=Spesialpedagogikkens plass i allmennlærerutdanningen&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22283en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo92178en_US
dc.contributor.supervisorKjell Skogenen_US
dc.identifier.bibsys093617933en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32129/1/Masteroppgave_Astrid_Gillespie.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata