Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:10:17Z
dc.date.available2013-03-12T13:10:17Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-01-26en_US
dc.identifier.citationGrini, Karen. På vei mot punktskrift. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32098
dc.description.abstractTema for denne undersøkelsen er stimulering av begynnende lese- og skriveferdigheter i punktskrift gjennom bruk av datamaskin og styreplaten Flexiboard. Formålet med studien er å belyse hvordan Flexiboard kan anvendes i skriftopplæringen for et blindt barn med sammensatte vansker og få økt kunnskap om muligheter og utfordringer i utforming av tiltak som fremmer skriftspråkutvikling for barn i denne målgruppa. Problemstillingen er: Hvordan kan Flexiboard brukes til å stimulere utvikling av lese-og skriveferdigheter i punktskrift for et blindt barn med sammensatte vansker? Denne belyses gjennom forskningsspørsmålene: 1) Hva er sentralt i utforming av overlegg og tilrettelegging av gode læringssituasjoner for barnet? 2) Hva kjennetegner barnets interesse, oppmerksomhet, strategier og ferdigheter i arbeid med skriftspråkstimulerende aktiviteter på Flexiboard? 3) Hvilken hjelp og støtte trenger barnet i slike aktiviteter? Oppgavens teoretiske fundament er konstruktivistisk læringsteori, teori om blinde barn med tilleggsvansker og teori om lesing, skriving og skriftspråkutvikling/opplæring for blinde barn med sammensatte vansker. Metode: Det er valgt en kvalitativ metodetilnærming med et single case design. Datainnsamlingsmetodene som er benyttet, er observasjon med videoopptak, feltnotater, selvrapporterende loggskjema og semistrukturert intervju. Informanter er foruten barnet, en spesialpedagog, en kontaktlærer og en assistent som har brukt Flexiboard sammen med ham. Analysen tar utgangspunkt i kategorier utledet av forskningsspørsmålene og tema som utkrystalliserte seg i datamaterialet. Resultater og konklusjoner: Flexiboard gir varierte muligheter for tilrettelegging av skriftspråkstimulerende aktiviteter i punktskrift, men for barnet studien omfatter varierer anvendeligheten av hjelpemiddelet med type aktivitet og innholdet i denne. Mulighetene for å bygge på hans sterke sider og interesseområder er størst i skriveaktiviteter og oppgaver med konkret materiale. Som hjelpemiddel i mer lesepregede aktiviteter, fungerer Flexiboard mindre hensiktsmessig. Utgangspunkt i interesser/sterke sider, tid til utforskning, strukturerte aktiviteter og en godt tilpasset sittestilling/arbeidssituasjon framstår som sentrale elementer når læringssituasjoner skal tilrettelegges. Det gjør også god skriftkvalitet, innhold plassert sentralt på overleggene og korte, enkle oppgaver. Funnene viser at barnet, trenger verbal veiledning og varierende grad av fysisk støtte i alle aktivitetene. Støtten ser ut til å være viktig for å oppnå bedre motorisk kontroll, utvikle mer funksjonelle strategier for problemløsning, holde fokus på aktiviteten og kunne fullføre oppgavene. Resultatene i studien bekrefter at blinde barn med sammensatte vansker trenger et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud og en langsom progresjon for å få mulighet til å utvikle skriftspråklige ferdigheter. En grundig kartlegging av forutsetninger og behov, er nødvendig for å sikre at tiltak som iverksettes er godt tilpasset barnets utviklingsnivå og muligheter.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titlePå vei mot punktskrift : bruk av Flexiboard i punktskriftopplæringen for et blindt barn med sammensatte vanskeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-03-14en_US
dc.creator.authorGrini, Karenen_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Grini, Karen&rft.title=På vei mot punktskrift&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21524en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo88893en_US
dc.contributor.supervisorLage Jonsborg og Reidun Tangenen_US
dc.identifier.bibsys091804000en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32098/1/Konvertertxmasteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata