Now showing items 1-1 of 1

  • van, Tinh Ho (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Hensikten med denne oppgaven er å vurdere tilgjengelig vitenskapelig litteratur for 10 medisinplanter hentet fra et herbarium fra Burma, utarbeidet av professor Arnold Nordal i perioden 1957-1961. Ut fra funnet litteratur ...