Now showing items 1-1 of 1

  • Yadollahi, Mandana (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Mange ondartede krefttyper har vist seg å være relativt resistente mot forskjellige typer ikke-kirurgiske terapier. Derfor er det et stort behov for utvikling av nye metoder for behandling av kreft, inkludert ovariekreft. ...