Now showing items 1-1 of 1

  • Fu, Yu-Ping; Li, Li-Xia; Zhang, Bing-Zhao; Paulsen, Berit Smestad; Yin, Zhong-Qiong; Huang, Chao; Feng, Bin; Chen, Xing-Fu; Jia, Ren-Rong; Song, Xu; Ni, Xue-Qin; Jing, Bo; Wu, Fa-ming; Zou, Yuan-Feng (Journal article / Tidsskriftartikkel / SubmittedVersion, 2018)
    The inulin-type fructan was obtained by DEAE anion exchange chromatography from C. pilosula Nannf. var. modesta (Nannf.) L. T. Shen, after optimized extract condition, which was established by response surface methodology, ...