Now showing items 1-1 of 1

  • Wilhelm, Susanne (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Hensikt Hensikten med studien var å undersøke i hvilken grad den enkelte pasientens legemiddelliste som registreres ved innleggelse og utskriving på kirurgisk klinikk ved Førde sentralsjukehus, samstemmer med hva pasienten ...