Now showing items 1-1 of 1

  • Valyetova, Gilyana (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Antibiotikaresistens blant patogene bakterier er et stadig økende problem i samfunnet. Et alternativ for antibiotika behandling kan være antibakteriell fotodynamisk terapi (aPDT). PDT er en metode hvor man bruker en ...