Now showing items 1-1 of 1

  • Salem Hame, Dlvin (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Apoptose er programmert celledød for å fjerne uønskede celler og er en felles egenskap for alle flercellede organismer. Caspase-3 er involvert i intracellulære signalkaskader ved apoptose. En ubalanse i regulering av ...