Now showing items 1-1 of 1

  • Sabouni, Mitra (Master thesis / Hovedoppgave, 2012)
    Bakgrunn EUs vitenskapelige komité for plantebaserte legemidler (HMPC- Herbal Medicinal Products Committee) sin hovedoppgave er å utarbeide monografier. Utarbeidelse av monografier blir utført av medlemmer av MLWP (Working ...