Now showing items 1-1 of 1

  • Pang, Di-Jiang; Huang, Chao; Chen, Mei-Ling; Chen, Yu-Long; Fu, Yu-Ping; Paulsen, Berit Smestad; Rise, Frode; Zhang, Bing-Zhao; Chen, Zheng-Li; Jia, Ren-Yong; Li, Li-Xia; Song, Xu; Feng, Bin; Ni, Xue-Qin; Yin, Zhong-Qiong; Zou, Yuan-Feng (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2019)
    Platycodon grandiflorus is a plant widely used in traditional Chinese medicine, of which polysaccharides are reported to be the main components responsible for its bio-functions. In this work, the inulin-type fructan (PGF) ...