Now showing items 1-1 of 1

  • Ibrahim, Janan Faiq (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Det er økende eksperimentelle og kliniske holdepunkter for at NSAIDs og COX-2-hemmere kan beskytte mot kolorektal kreft. Mens den beskyttende effekten antas å skyldes hemmet prostaglandinsyntese, har det også vært foreslått ...