Now showing items 1-1 of 1

  • Hadi, Marwa Ahmad (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Bakgrunn: Aldersgruppen eldre over 65 år utgjør kun 15 % av befolkningen og likevel bruker denne pasientgruppen mer enn halvparten av alle legemidlene som forskrives. Det er utfordrende å optimalisere legemiddelregimet hos ...