Now showing items 1-1 of 1

  • Faizi, Moheba (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    I denne oppgaven har det blitt arbeidet med elektromembranekstraksjon (EME) til ekstraksjon av upolare legemidler fra vandige prøver. Fem modellsubstanser, petidin, metadon, loperamid, nortriptylin, og haloperidol, ble ...