Now showing items 1-1 of 1

  • Bakken, Gry Vibeke (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    Quetiapin er et atypisk antipsykotikum som har vist betydelig interindividuell variasjon i serumkonsentrasjon etter inntak av samme dose legemiddel. Quetiapin metaboliseres hovedsakelig via CYP3A4, men i hvilken grad det ...