Now showing items 1-1 of 1

  • Abdollahi, Samira (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Hensikten med denne masteroppgaven er å foreta litteratursøk over 10 utvalgte medisinplanter fra Burma for å undersøke hvilke vitenskapelige studier er utført på plantene og kunne trekke konklusjoner med hensyn til om det ...