Now showing items 1-1 of 1

  • Aanensen, Julie Wendelbo (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Oppfølgingsstudier av premature barn har vist at disse får koordinasjonsforstyrrelser, svimmelhet og nedsatt kognitiv funksjon som følge av deksametasonbehandling. De påviste symptomene er forenelig med celledød i ...