Now showing items 1-1 of 1

  • Aaberge, Astrid (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
    Sammendrag I genterapi brukes DNA som legemiddel. Generelt for legemidler er det en fordel at stabiliteten av legemiddelet ved lagring er god. Nakent DNA er lite stabilt i seg selv på grunn av kjemisk og enzymatisk ...