Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:16:16Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-06-03en_US
dc.identifier.citationZahl, Anne-Guro Solberg. Dyspraksi og språkvansker. Masteroppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/31900
dc.description.abstractBakgrunn og formål Bakgrunn for valg av tema er i første rekke erfaringer med egen sønn. Han fikk diagnosen spesifikke språkvansker, men etter videre undersøkelse viste det seg at han hadde dyspraktiske tendenser. Gjennom møte med andre foreldre og ulike fagfolk, ser jeg behov for å sette lys på dyspraksi. Ettersom språkvanskene kan være det første som blir sett og diagnostisert, er spesifikke språkvansker et aktuelt utgangspunkt for undersøkelsen. Formålet med undersøkelsen er å belyse spørsmålet om symptomer som er karakteristiske for dyspraksi finnes hos barn med språkvansker i Norge. Problemstilling I hvilken grad kan vi finne dyspraktiske symptomer hos barn med spesifikke språkvansker i Norge? Metode Metoden som er valgt for denne undersøkelsen faller inn under kategorien empirisk- kvantitativ metode med en deskriptiv- analytisk tilnærming. Vi kan si designet er en ikke-eksperimentell korrelasjonsdesign av deskriptiv art. Instrumentene som tas i bruk er Norsk Fonemtest, deltesten Bevegelighet i taleorganene (fra Norsk logopedlags språklydsprøve), en deltest fra WISC-III/WPPSI-R (brikkemønster/ terningmønster) og et spørreskjema til foreldrene. Utvalget består av 14 barn med spesifikke språkvansker i alderen 3,4 til 7,8 år. 4 jenter og 10 gutter deltar. Dataanalyse Deltestene fra WISC- III og WPPSI - R ble skåret ut fra manualene på disse testene. Til Norsk Fonemtest ble det laget et eget registreringsark for registrering av ulike språklige prosesser. For gradering av forekomst av prosessene, både i Norsk Fonemtest og Bevegelighet i taleorganene , brukes Percentage consonants correct (PCC) metric (Shriberg, Austin, Lewis, McSweeny og Wilson, 1997a) som utgangspunkt. Materialet er bearbeidet i SPSS (Statistical Package for Social Sience). Det fokuseres på forekomst av symptomer som er ofte er funnet i forhold til dyspraksi og på symptomer mer typiske for fonologiske vansker, og forholdet mellom disse. Resultater Resultatene fra undersøkelsen viser at barn med spesifikke språkvansker har ulike grader av forekomst av de fleste dyspraktiske prosesser som er plukket ut i dette prosjektet. Groping var den prosessen som hadde lavest forekomst. Forekomst av dyspraktiske prosesser sammenlignet med mer vanlige fonologiske prosesser viste ingen markant forskjell. Konklusjoner Undersøkelsen fant en noe høyere forekomst av dyspraktiske språklige prosesser enn hva som på forhånd var ventet. Forekomsten skilte seg ikke spesielt ut fra forekomsten av mer vanlige fonologiske prosesser. Årsaker til dette kan være at utvalget ikke er representativt, at testleder er uerfaren, eller at disse prosessene er normale for barn med spesifikke språkvansker, og at de dermed ikke egner seg som diagnostiske markører for verbal dyspraksi. På den andre siden endret forventningene seg underveis, gjennom bearbeiding av litteratur. Det ser ut til at resultatene fra undersøkelsen sammenfaller med resultater fra andre empiriske undersøkelser, og at prosodi er en mulig diagnostisk markør sammen med motoriske vansker. Ytterlige studier er nødvendig for å komme frem til sikre konklusjoner om hva som er dyspraktiske symptomer, om man kan finne dette blant barn med spesifikke språkvansker og hva som kan skille de to diagnosene.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDyspraksi og språkvansker : en kartlegging av dyspraktiske symptomer hos barn med spesifikke språkvansker i Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-09-04en_US
dc.creator.authorZahl, Anne-Guro Solbergen_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Zahl, Anne-Guro Solberg&rft.title=Dyspraksi og språkvansker&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-15731en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo61428en_US
dc.contributor.supervisorMonica Abrahamsenen_US
dc.identifier.bibsys071203818en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata