Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:15:30Z
dc.date.available2013-03-12T13:15:30Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-05-31en_US
dc.identifier.citationBjøralt, Hilde. Inkludert eller.....?. Masteroppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/31898
dc.description.abstractFormål Dette er en undersøkelse som er utarbeidet innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet. Formålet med undersøkelsen er å gi innsikt i funksjonshemmede elevers faglige og sosiale inkludering på to skolearenaer, sett i et opplevelsesperspektiv. Problemstillinger Denne forskningsoppgaven har fått tittelen "Inkludert eller….?" Omvendt inkludering - fra bostedsskolen til spesialskolen. Med utgangspunkt i oppgavens tittel blir hovedproblemstillingen denne: Hvordan opplever funksjonshemmede elever og deres foreldre elevens inkludering i bostedsskolen og spesialskolen? Hovedproblemstillingen besvares med følgende delproblemstillinger: Hvordan opplever funksjonshemmede elever og deres foreldre elevens faglige og sosiale inkludering i bostedsskolen? Hvordan opplever funksjonshemmede elever og deres foreldre elevens faglige og sosiale inkludering i spesialskolen? I hvilken grad påvirket elevens inkludering i bostedsskolen foreldrenes valg om å søke eleven til spesialskole? Bakgrunn Spesialpedagogikkens historie synliggjør en utvikling fra en segregerende til en inkluderende opplæring for funksjonshemmede elever. Elevene skal nå få opplæring i eget nærmiljø, der tilpasset opplæring skal synliggjøres ved at skolen tar utgangspunkt i elevens forutsetninger og behov (Læreplanverket 1996, 2006). Til tross for skolepolitiske intensjoner om en skole med mangfold som gir rom for alle, synes skolehverdagens virkelighet å romme opplevelser av at skolens læringsmiljø ikke evner å fremme tilhørighet og deltagelse for alle elever. Metode Den metodiske tilnærmingen i denne undersøkelsen har vært en kvalitativ metode med bruk av semistrukturert intervju. Datamaterialet ble kategorisert og analysert gjennom valg av aktuelle tema som var relevante i forhold til å belyse oppgavens problemstilling. Utvalget i undersøkelsen består av funksjonshemmede elever og deres foreldre som har erfaringer både fra bostedsskolen og spesialskolen. Resultater Resultatene fra undersøkelsen viser at den funksjonshemmede elevens opplæring i bostedskolen i liten grad synes å være tilpasset elevens behov. Bostedsskolens sterke vektlegging av fellesundervisning og derav manglende variasjon, samt igangsetting av tiltak utenfor klassefellesskapets rammer, synes å virke ekskluderende for den funksjonshemmede eleven. Manglende tilrettelegging av tilpasset opplæring innenfor klassens rammer, synes å svekke den funksjonshemmede elevens tilhørighet og deltagelse i et felles læringsmiljø. Resultatene fra undersøkelsen tyder på at spesialskolen gjennom sin vektlegging av variasjon og fellesskap evner å skape et læringsfellesskap som i stor grad mestrer å imøtekomme den funksjonshemmede elevens behov. Det er imidlertid et tankekors om spesialskolen i tilstrekkelig grad evner å gi den funksjonshemmede eleven nok utfordringer med utgangspunkt i elevens forutsetninger og behov. Resultatene fra undersøkelsen tyder på at bostedskolens manglende kompetanse i å tilrettelegge et tilpasset opplæringstilbud for den funksjonshemmede eleven, ble avgjørende for foreldrenes valg om å søke overgang til spesialskole for eleven.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleInkludert eller.....? : omvendt inkludering - fra bostedsskolen til spesialskolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-08-20en_US
dc.creator.authorBjøralt, Hildeen_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bjøralt, Hilde&rft.title=Inkludert eller.....?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-15154en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo61249en_US
dc.contributor.supervisorSven Nilsenen_US
dc.identifier.bibsys070967148en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/31898/2/bjoralt.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata