Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:09:41Z
dc.date.available2013-03-12T13:09:41Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-05-23en_US
dc.identifier.citationGrønvold, Marit Elisabeth. Hverdagshelter – mestring i vanskelige liv. Masteroppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/31858
dc.description.abstractMålsettingen med denne masteroppgaven er å belyse hvordan tre foreldrepar med funksjonshemmede barn mestrer hverdagen. Problemstillingen for studien er: ”Hvordan opplever tre foreldrepar med funksjonshemmede barn at de mestrer hverdagens vanlige gjøremål? Hvilken hjelp ønsker de seg for å mestre hverdagen bedre?” Metoden som er benyttet, er kvalitativt forskningsintervju, og synsvinkelen er fenomenologisk. I analysen av intervjuene benyttes foreldresitater, og disse drøftes ved bruk av relevant teori. Teoretisk grunnlag er forskning knyttet til salutogenese, resilience og stressmestring. Funnene i studien er: • Foreldrene erfarer at arbeidsbyrden og de sosiale begrensninger som finnes i hverdagen, er alvorlige belastninger. • Foreldrene har vansker med å opprettholde fullt yrkesliv. • Foreldrene opplever hverdagen som psykisk stressende. • ”Gylne øyeblikk” med barnet virker bevarende på foreldrenes mestring. • Foreldrene benytter både emosjonelle og aktivitetsrettede mestringsstrategier. Foreldrene benytter et mangfold av ulike mestringsstrategier. • Foreldrene opplever kontakten med hjelpeapparatet som uoversiktlig. • Foreldrene ønsker: økt avlastning spesielt knyttet til ferier, fritidstilbud til barnet, likere tildeling av omsorgslønn, foreldreveiledning, trygghet for barnets boligsituasjon etter fylte 18 år og kommunal foreldrekontakt. Konklusjon: Foreldrenes helse fysisk og psykisk, må betraktes som en viktig mestringsressurs, for opprettholdelse av familiens hverdag. Arbeidsbelastningens psykiske innvirkning og den innvirkning stress og sorg har på foreldrenes helse, må beskrives dypere. Kontakten med hjelpeapparatet må bli mer oversiktlig og helhetlig.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleHverdagshelter – mestring i vanskelige liv : en kvalitativ studie av mestringsopplevelsen hos tre familier med funksjonshemmede barnen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-08-27en_US
dc.creator.authorGrønvold, Marit Elisabethen_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Grønvold, Marit Elisabeth&rft.title=Hverdagshelter – mestring i vanskelige liv&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-15600en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo60528en_US
dc.contributor.supervisorHeidi Mjelveen_US
dc.identifier.bibsys071187952en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/31858/1/Hverdagshelter-23-5.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata