Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:17:10Z
dc.date.available2013-03-12T13:17:10Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-01-26en_US
dc.identifier.citationRøgler, Susanne. Dysleksi og digitale hjelpemidler. Masteroppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/31823
dc.description.abstractBakgrunn: Med et økt fokus på bruk av Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi (IKT) i samfunnet de siste 30 årene, er det også skapt nye utfordringer og muligheter. Digitale hjelpemidler for dyslektikere er én av disse mulighetene. Etter to praksisperioder og gjennomføring av et IKT- prosjekt i masterstudiet i spesialpedagogikk, ønsket jeg å lære mer om bruk av digitale hjelpemidler for dyslektikere. Med bakgrunn i disse erfaringene valgte jeg en case som beskriver en gutt på 17 år med dysleksi. Gutten har jeg valgt å kalle Svein. På ungdomsskolen fikk Svein konstatert dysleksi, og der fikk han også tilgang til digitale hjelpemidler. Bruk av disse hjelpemidlene førte til en positiv faglig utvikling for Svein. Formål og problemstilling: Formålet med oppgaven har vært å tydeliggjøre hvilke faktorer som har vært til stede der en elev med dysleksi har brukt digitale hjelpemidler og har lykkes bedre faglig. Undersøkelsens problemstilling ble derfor: ”Hvilke faktorer er sentrale i en vellykket innføring og bruk av digitale hjelpemidler, for en elev med dysleksi?” Undersøkelsens metode: Jeg valgte å benytte det kvalitative forskningsintervjuet, med en hermeneutisk metodetilnærming i denne casestudien. Jeg delte informantenes intervjuguider inn i fem hovedtemaområder, basert på teori og forskning omkring temaområdene dysleksi og digitale hjelpemidler. Videre har jeg intervjuet syv informanter: Svein, Sveins foreldre, og kontaktlærer og spesialpedagog fra Sveins ungdomsskole og videregående skole. På grunnlag av undersøkelsens formål og i samsvar med intervjumaterialets natur, valgte jeg å benytte en temasentrert analyseform. Undersøkelsens resultater: Følgende faktorer peker seg ut innenfor hvert temaområde: Temaområde 1. Elevens lese- og skriveutvikling og faglige utvikling: 1. Svein er en ressurssterk gutt. 2. Tidlig fokus på Sveins sterke faglige og sosiale sider. Temaområde 2. Organisering og tilpasset opplæring/spesialundervisning (IOP): 3. Åpenhet rundt Sveins dysleksi på ungdomsskolen og videregående skole. 4. Fleksibilitet ved tilrettelegging av prøver på ungdomsskolen og videregående skole. 5. Kontaktlærer og spesialpedagogs tette og gode samarbeid på ungdomsskolen. Temaområde 3. Digitale hjelpemidler, utstyr og programvare: 6. Tilgang på digitale hjelpemidler. 7. Opplæring i bruk av de digitale hjelpemidlene. 8. Selvdisiplin og selvstendighet. Temaområde 4. Motivasjon og mestring, studieteknikk og læringsstil: 9. Gode forbilder. 10. Indre motivasjon. 11. Auditiv styrke og god hukommelse. 12. Opplæring i bruk av studieteknikk. 13. Selvtillit og sosial og faglig trygghet. Temaområde 5. Samarbeid hjem og skole: 14. God dialog og et tett samarbeid mellom hjem og skole. 15. Åpenhet og tilbakemelding. 16. Engasjert mor. Oppsummering: Presentasjon og drøfting av funn viser at disse 16 faktorene har pekt seg ut som sentrale faktorer i denne casebeskrivelsen, der Svein har opplevd en vellykket innføring og bruk av digitale hjelpemidler.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDysleksi og digitale hjelpemidler : en casebeskrivelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-04-30en_US
dc.creator.authorRøgler, Susanneen_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Røgler, Susanne&rft.title=Dysleksi og digitale hjelpemidler&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-14845en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo51968en_US
dc.contributor.supervisorBerit Rognhaugen_US
dc.identifier.bibsys070630410en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/31823/1/Susannesxmasteroppgavexklarxtilxtrykkingx26.1.07xklx11.45.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata