Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:16:56Z
dc.date.available2013-03-12T13:16:56Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-06-21en_US
dc.identifier.citationSimonsen, Lisa Marie. Evnerike elever - "skolelysene som ikke blir tent?". Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/31794
dc.description.abstractBakgrunn: I dag er tilpasset opplæring en av fanesakene i norsk skolepolitikk, og prinsippet gjelder for alle elevergrupper uansett forutsetninger og behov. Men en del forskning og undersøkelser viser at skolene har et godt stykke igjen når det gjelder å tilpasse opplæringen for alle elever, deriblant evnerike elever. Formålet med oppgaven er å frambringe mer kunnskap om evnerike elevers opplæringssituasjon, med vekt på hvordan opplæringen i skolen blir tilpasset for dem i faget matematikk. Problemstilling: Min hovedproblemstilling er følgende: På hvilken måte blir evnerike elever på 9. årstrinn i grunnskolen ivaretatt i forhold til prinsippet tilpasset opplæring i faget matematikk, sett ut i fra lærerens og elevenes perspektiv? Jeg opererer med følgende delproblemstillinger: - Hvordan blir ulike områder av undervisningen i matematikk (lærestoff, læremidler, organisasjonsformer og arbeidsmåter) tilrettelagt i forhold til evnerike elever? - Hvordan opplever matematikklærerne sin kompetanse i forhold til å kunne tilpasse undervisningen for evnerike elever? - Hvordan opplever de evnerike elevene selv at de blir ivaretatt i forhold til sine evner i faget matematikk? Metode: Ut fra problemstillingen for oppgaven ble det naturlig å velge en kvalitativ tilnærming. Halvstrukturert intervju er valgt som metode for innsamlingen av data. Utvalget består av tre matematikklærere og tre evnerike elever, som er elever av matematikklærerne (tre forskjellige skoler). Matematikklærerne har formidlet hvordan de tilrettelegger undervisningen for evnerike elever, og elevene har formidlet hvordan de opplever dette. Intervjuene ble transkribert etter hvert som de ble gjennomført. Etter dette startet et ganske omfattende arbeid med å identifisere hovedtemaer for analysen. Resultatene for hvert tema blir drøftet i lys av referanserammen for oppgaven. Resultater: Undersøkelsen viser at det i utgangspunktet er kun én lærer som bevisst tilpasser områder av undervisningen spesielt for evnerike elever. Dette gjelder med hensyn til nivådifferensiering av grupper, arbeidsoppgaver og arbeidsplan. De to andre lærerne gjør dette i liten eller ingen grad. Felles for alle skolene er at matematikkundervisningen stort sett er tradisjonell med tavleundervisning og en god del individuelt arbeid. Alle lærerne uttrykker at de ser sin egen kompetanse som tilfredsstillende både i forhold til evnerike elever og tilpasset opplæring. Men det er ingen av lærerne som i grunn- og etterutdanningen har fått noen konkrete kunnskaper om evnerike elever. Trass i at den tilpassende opplæringen er veldig varierende på de ulike skolene for de evnerike elevene, gir elevene uttrykk for at behovene deres blir ivaretatt i faget.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleEvnerike elever - "skolelysene som ikke blir tent?" : en kvalitativ studie av tilpasset opplæring for evnerike elever på 9. trinn i faget matematikken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-08-30en_US
dc.creator.authorSimonsen, Lisa Marieen_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Simonsen, Lisa Marie&rft.title=Evnerike elever - "skolelysene som ikke blir tent?"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-12858en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo42343en_US
dc.contributor.supervisorSven Nilsenen_US
dc.identifier.bibsys061329851en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata