Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:09:16Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-06-14en_US
dc.identifier.citationKjus, Eli Irene. Er det noen sammenheng mellom språklig nivå og matematikkvansker?. Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/31788
dc.description.abstractBakgrunn og formål. De siste årene har det vært mye forskning på om det språklige nivået hos barn har noen betydning for læring på andre områder. Det forskerne mener er at det er problemer i minnefunksjonen som kan være årsaken til disse vanskene. I denne sammenhengen har det vært fokus på hvor stor betydning den fonologiske bevisstheten og det fonologiske minnet har. Det er foretatt studier på om vanskene med språket har betydning i andre fag som matematikk. Disse studiene har vært rettet mot hvilken betydning språket har i selve matematikkinnlæringen. Formålet med denne oppgaven er å se om det språklige nivået har noen betydning for innlæringen i fag som matematikk, og om det er mulig å finne indikasjoner på hva som kan være årsakssammenheng til de vanskene en del barn har. Problemstilling. Hvilken sammenheng er det mellom språklige ferdigheter og matematikkunnskaper hos elever på 3. trinn? Metode. Problemstillingen peker mot en kvantitativ undersøkelse for å kunne få behandlet variablene statistisk i etterkant. Det ble brukt en språkprøve og en kartleggingsprøve i matematikk for å få svar på problemstillingen, og for å kunne måle de forskjellige variablene. For å kunne måle nyansene i utvalget ble det brukt råskåre for å kunne se på dette. De prøvene som ble brukt var på språkprøven Språk 6 16 og M2 kartleggingsprøve i matematikk. Språk 6 16 måler fonologisk bevissthet og fonologisk minne. M2 måler ferdighetene i de grunnleggende regneartene som addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplisering. I tillegg måler den ferdighetene elevene har i regnefortellinger og problemregning. Det ble sendt forespørsel til 74 elever med foresatte til en skole på østlandsområdet, og av de var det 37 som deltok. De elevene som deltok er et tilfeldig utvalg, og formålet var å se fordelingen i utvalget. Av de som deltok har de fleste norsk som hovedspråk, og det er ingen kjente funksjonshemninger som syn, hørselsvansker eller psykisk utviklingshemming. Dataanalyse. Datamaterialet er systematisert og bearbeidet ved hjelp av SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Det ble foretatt en korrelasjonsanalyse for å se på sammenhengen mellom språk og matematikk. Det ble og brukt tabeller, grafer og diagrammer for å se på de forskjellige faktorene. Resultater. Resultatene fra prosjektet viser en viss sammenheng mellom språklig nivå og matematisk nivå. Noen elever i utvalget har et lavt språklig nivå, og flere av disse har og vansker i matematikk. Ut fra disse resultatene kan det se ut som elevene har vansker med den fonologiske bevisstheten og det fonologiske minnet. Disse vanskene ser det ut til påvirke språket i så stor grad at de får matematikkvansker. Det kan være problemer med å fastholde språklig informasjon lenge nok til å kunne bearbeide dette på en riktig måte og deretter få det lagret i langtidsminnet. Hos disse elevene går ikke bearbeidingen av språket fort nok, og de er lite bevisste på selve språket i bruk. Resultatene av lavt språklig nivå vil for flere påvirke matematikkinnlæringen, og elevene har ikke evnen til å kunne tilegne seg matematisk kunnskap på samme måte eller i samme tempo som andre elever. Konklusjon. Vanskene kan skyldes manglende språklige ferdigheter, og forskerne mener dette skyldes en svikt i arbeidsminnet. Følgene av dette blir en manglende forståelse av språket og undervisningen. Elevene får ikke automatisert de ferdighetene som kreves for å løse regneoppgaver, og de kan få problemer med forståelse av det som sies.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleEr det noen sammenheng mellom språklig nivå og matematikkvansker? : en studie av elever ved 3. trinn.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-09-20en_US
dc.creator.authorKjus, Eli Ireneen_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kjus, Eli Irene&rft.title=Er det noen sammenheng mellom språklig nivå og matematikkvansker?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-13021en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo42162en_US
dc.contributor.supervisorNils Karsten Pedersenen_US
dc.identifier.bibsys061482110en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata