Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:09:22Z
dc.date.available2013-03-12T13:09:22Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-26en_US
dc.identifier.citationGåsnes, Gry Elisabeth. Ungdom som eksperimenterer med illegale rusmidler. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/31413
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å utforske erfaringer og meninger hos ungdom som har eksperimentert med illegale rusmidler, men likevel greid seg bra, med tanke på at denne kunnskapen kan være nyttig ved forebygging og hjelp til ungdom i risiko for å utvikle et rusproblem. Studien har en todelt problemstilling: 1) Hvilke erfaringer har unge mennesker som har eksperimentert mer enn vanlig med illegale rusmidler, men likevel greid seg bra i ettertid? 2) Hvilke suksessfaktorer har gjort seg gjeldene for de ungdommene som har eksperimentert mer enn vanlig med illegale rusmidler, men likevel greier seg bra i ettertid? Hovedparten av rusforskningen har fokus på forhold rundt det mest alvorlige rusmisbruket. Det er mindre forskning omkring eksperimentelt og mindre intensivt misbruk. I teori¬kapittelet beskriver jeg ulike teoretiske syndpunkt som kan belyse mine data. Utvelgelsen av disse teoriene har skjedd gjennom en dialog mellom mine forskningsdata og aktuelle teoretiske synspunkt, i en prosess som kan beskrives som en hermeneutisk spiral. Jeg har gjennomført to fokusgruppeintervju med til sammen 10 informanter i alder 23 til 27 år, om hvilke erfaringer de har med bruk av illegale rusmidler i tenårene, og hvilke refleksjoner de i dag har rundt disse erfaringene. Datamaterialet, er bearbeidet som kvalitative data, og fremstilt i form av såkalte tykke beskrivelser, der jeg har vektlagt drøfting rundt sitater fra intervjuene. Mine informanter beskriver at eksperiment¬ering med rus var en del av prosessen med å utforske og utvikle sin egen identitet og med å utforske muligheter og begrens¬ninger i omgivelsene. Informantene beskriver sterke, spennende og til dels positive opplevelser i tilknytning til rusopplevelsene. Etter en tid fikk de i økende grad også negative rus¬opplevelser og økende bekymring. Det er tydelig at informantene ikke oppfattet seg som ofre, men som aktører som kunne vurdere og velge mellom å utforske eller avbryte rusmiddelbruket. Ønske om kontakt, tilhørighet og vennskap var en viktig drivkraft for å starte eksperi¬mentering. Ritualer og språk knyttet til rus beskrives som viktige markører for å finne fram til likesinnede ungdommer og for å tydeliggjøre skille mellom deres gruppe og de andre. Informantene beskriver at de også var på søk etter spenning og sterke opplevelser. De beskriver forventning og spenning ved å bryte nye barrierer, for å finne ut hva som kan hende. Suksessfaktorer for å slutte med bruk av illegale rusmidler: Informantene beskriver en prosess med bevisste valg, der de fant aktiviteter og hobbyer som kunne erstatte rusopplevelsen. Støtte og en god relasjon til foreldre og venner ser ut til å være en viktig faktor for å lykkes med en endring av rusmisbruket. Mestring av skolearbeidet beskrives som en suksessfaktor i prosessen med å gjenetablere en hverdag uten bruk av rusmidler. Informantene legger stor vekt på at rusmisbruket ikke ble avslørt, og bekymring for å bli avslørt og utstøtt av medelever og foreldre var en betydelig drivkraft til å avbryte rusmisbruket. Datamaterialet har blitt drøftet ut fra teorier om identitetsdannelse i den moderne verden, ritualer og symboler, dannelse av vennskap, spenningssøking, og opplevelse av sammenheng. Eksperimentering med rusmidler og begynnende rusmisbruk er en sammensatt problematikk, og teoriene har ulike fokus, og bidrar, som etter min mening kan belyse ulike sider av problematikken. Det er nødvendig å ta forbehold om gyldigheten av resultatene fra denne studien, særlig ut fra den begrensede størrelse av utvalget. For å få sikrere grunnlag for å utforme forebyggende tiltak, vil det være behov for videre undersøkelser.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleUngdom som eksperimenterer med illegale rusmidler : fokusgruppeintervju med ungdommer i risiko for å utvlikle rusproblemer, som har greid seg bra i ettertid.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-01-27en_US
dc.creator.authorGåsnes, Gry Elisabethen_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Gåsnes, Gry Elisabeth&rft.title=Ungdom som eksperimenterer med illegale rusmidler&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28825en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo125195en_US
dc.identifier.bibsys120204894en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/31413/2/gaasnes.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata