Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:15:49Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-23en_US
dc.identifier.citationBrevik, Trude Heggem. Fysisk aktivitet og elever som viser problematferd - et potensial for å fremme sosial læring og mestring?. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/31393
dc.description.abstractTittel: Fysisk aktivitet og elever som viser problematferd - et potensial for å fremme sosial læring og mestring? Formål: Fysisk aktivitet er et område som har blitt tillagt mye oppmerksomhet de siste årene. Undersøkelsen vil derfor belyse dens bruksverdi og potensial. Dette potensialet vil bli relatert og knyttet til elever som viser problematferd. Elever som viser problematferd kjennetegnes ofte med lav sosial kompetanse og manglende opplevelser på gode erfaringer. Av denne grunn vil undersøkelsen ta for seg hvordan fysisk aktivitet som arena kan bidra til læring og praktisering av sosial kompetanse og mestring hos elevgruppen. Sosial kompetanse og sosiale ferdigheter vil bli forstått ut ifra Gresham og Elliots tilnærming. I dette inngår det at sosiale ferdigheter og sosial kompetanse kan læres og praktiseres. Videre vil oppgaven ta utgangspunkt i det situerte læringsperspektivet, da det i stor grad vektlegger kontekstens betydning for læring og praktisering av sosiale ferdigheter. Aktivitetene, jevnaldergruppen og lærerrollen vil utgjøre relevante kvaliteter ved den fysiske aktivitetens arena, og som kan påvirke sosial læring og mestring hos elever som viser problematferd. Problemstilling: Hvordan kan fysisk aktivitet som arena legge til rette for læring av sosial kompetanse og fremme opplevelse av mestring hos elever som viser problematferd? For å besvare den ovennevnte hovedproblemstillingen, har jeg tatt utgangspunkt i fem underspørsmål: 1. Hvilke sosiale ferdigheter mener lærerne at elevene har behov for å lære og praktisere? 2. Hvordan vil lærerne beskrive elevenes behov for å oppleve mestring? 3. Lærernes opplevelser og vurderinger av elevenes behov danner grunnlag for: a) Hvordan kan fysisk aktivitet som arena åpne for læring og praktisering av sosiale ferdigheter? b) Hvordan påvirker fysisk aktivitet relasjonene mellom elevene og lærerne i arenaen? c) Hvordan kan fysisk aktivitet være en relevant arena for å fremme elevenes opplevelse av mestring? Metode: Denne oppgaven har benyttet seg av et kvalitativt forskningsdesign, der intervju er brukt som metode for å samle inn data. I denne undersøkelsen har jeg intervjuet fem lærere fra to alternative skoler. Disse skolene og lærerne vektlegger bruk av fysisk aktivitet. I tillegg arbeider de daglig med elever som viser problematferd, deres sosiale kompetanse og mestring. Intervjuene ble transkribert, og tatt opp på lydbånd. Det transkriberte datamaterialet ble analysert ved hjelp av teknikker og elementer fra Grounded Theory. Dette for å finne underkategorier i datamaterialet. Drøfting og resultat: Undersøkelsen har vist at fysisk aktivitet kan bidra til naturlige situasjoner for praktisering og læring av sosiale ferdigheter. I fysisk aktivitet blir elevenes sosiale kompetanse utfordret direkte i samhandling med andre. Fysisk aktivitet kan bidra til fysiske, sosiale og psykiske utfordringer som gjør at praktisering og læring av sosiale ferdigheter kan forekomme. Det kan få konsekvenser om samarbeidet ikke fungerer i form av at elevene ikke når de felles målene. Fysisk aktivitet kan bidra til en meningsfull bruk av sosiale ferdigheter, da de brukes i den konkrete situasjonen elevene trenger dem. I tillegg kan elevenes ulike individuelle forutsetninger komme til syne, noe som igjen kan bidra til at de bidrar til gruppens produktivitet og trivsel på forskjellige måter. Fysisk aktivitet kan bidra til å bedre relasjonene mellom elevene og lærerne i arenaen, da de blir tydeligere for hverandre samt får gitt hverandre mer oppmerksomhet. Gjennom fysisk aktivitet kan elevene oppleve mestring gjennom praktisk kunnskap. I tillegg kan de få vist nye sider av seg selv og sine sterke sider. Læreren vil få en vesentlig rolle i arenaen gjennom deres vektlegging på tilpassede aktiviteter, individuelle mål og innsats. Dette for å utvikle oppgaveorienterte individer som anvender et mer hensiktsmessig attribusjonsmønster for opplevelse av mestring.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleFysisk aktivitet og elever som viser problematferd - et potensial for å fremme sosial læring og mestring? : En kvalitativ studie av lærere i den alternative skolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-01-30en_US
dc.creator.authorBrevik, Trude Heggemen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Brevik, Trude Heggem&rft.title=Fysisk aktivitet og elever som viser problematferd - et potensial for å fremme sosial læring og mestring?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28071en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo124476en_US
dc.contributor.supervisorRandi Myklebust Sølviken_US
dc.identifier.bibsys11490166xen_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/31393/2/MasteroppgavexixDuo.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata