Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:16:44Z
dc.date.available2013-03-12T13:16:44Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-13en_US
dc.identifier.citationEidaker, Jeanette. På leting etter den sosiale kompetansen. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/31383
dc.description.abstractBakgrunn, formål og problemstilling: Da jeg for første gang fikk kjennskap til Asperger syndrom på masterstudiet i spesialpedagogikk, ble interessen for denne diagnosen vekket og jeg ønsket å studere dette temaet grundigere. Formålet med masteroppgaven var å undersøke hva spesialpedagoger gjør for å tilrettelegge for sosial kompetanse hos elever med Asperger syndrom. Problemstillingen ble derfor som følger: “Hvordan tilrettelegger spesialpedagoger for utviklingen av sosial kompetanse hos elever med Asperger syndrom?” Metode: Jeg benyttet en kvalitativ tilnærming med semistrukturerte intervju som metode. Informantene var spesialpedagoger som arbeidet på ungdomsskoletrinnet på spesialavdelinger, tilrettelagt for Asperger syndrom/autismespekterforstyrrelser i Oslo-området. Intervjuene ble tatt opp digitalt, transkribert ordrett, og deretter kategorisert med utgangspunkt i temaene fra intervjuene. Funn: Alle informantene poengterte at struktur og forutsigbarhet er nøkkelordene i tilretteleggingen av sosial kompetanse. Struktur og forutsigbarhet lager rammer og skaper trygghet. Det er først da elevene kan få erfaring med, og mestre sosiale situasjoner. Spesialpedagogene la også vekt på ulike tiltak som for eksempel bruk av sosiale historier, KAT-kassen og ART. Konklusjoner: Å tilrettelegge for struktur og forutsigbarhet er helt avgjørende for at elever med Asperger syndrom skal kunne fungere sosialt. Struktur og forutsigbarhet skaper trygghet, og gir elevene muligheten til å få gode mestringsopplevelser i sosiale settinger. Det er også verdt å presisere at enhver elev er unik, og krever ulik tilrettelegging. Omfanget på studien har vært relativ liten, og det er derfor ingen grunn til å generalisere funnene, men det har vært svært interessant å få innblikk i hvordan noen spesialpedagoger tilrettelegger for utviklingen av sosial kompetanse hos elever med Asperger syndrom.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titlePå leting etter den sosiale kompetansen : en kvalitativ studie av hvordan spesialpedagoger tilrettelegger for utviklingen av sosial kompetanse hos elever med Asperger syndromen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-09-09en_US
dc.creator.authorEidaker, Jeanetteen_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Eidaker, Jeanette&rft.title=På leting etter den sosiale kompetansen&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27933en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo122215en_US
dc.contributor.supervisorJon Magne Telleviken_US
dc.identifier.bibsys114243476en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/31383/2/Eidakermasteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata