Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:16:37Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-05-31en_US
dc.identifier.citationEllefsrud, Elisabeth. Ungdomskolelæreres vektlegging av samspill i sin relasjon til elevene. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/31328
dc.description.abstractBakgrunn og formål med oppgaven Hensikten med denne oppgaven er å undersøke i hvilken grad lærere i ungdomsskolen vektlegger samspill i sin relasjon til elevene. Det er derfor benyttet en survey i denne studien for å kartlegge bredden av fenomenet – hva lærere sier om ulike samspilltemaer. Undersøkelsen bygger på en forståelse av at relasjonsbygging er en sentral komponent i barn og unges læring og utvikling og i forebygging av problematferd. Undersøkelsen tar derfor for seg læreres syn på samspill overfor alle elever. Problemstilling ”I hvilken grad vektlegger ungdomskolelærere samspill i sin relasjon til elevene?” ICDP, International Child Development Program, er et vitenskaplig veldokumentert program for sensitiv omsorgsgiver – barn samspill, men er i de siste årene også blitt transformert inn i skolen. Her har programmet i hovedsak blitt brukt til å hjelpe lærerne til å reflektere over deres samspill med elevene. I min undersøkelse har jeg imidlertid ønsket å se hvor opptatt lærere, som ikke nødvendigvis har kjennskap til ICDP, er av ulike samspillkomponenter. Disse komponentene omhandler å vise elevene omsorg, følge deres initiativ, ha dialog med elevene, gi elevene ros og anerkjennelse, samle elevenes oppmerksomhet, gi mening til og utvide og berike elevenes opplevelse. Disse komponentene er forsøkt operasjonalisert i spørsmål i et spørreskjema. Metode og analyse For å kartlegge bredden, hva et større antall lærere sier om ulike samspillkomponenter, er det blitt benyttet en survey med spørreskjema og faste svaralternativer som metode for datainnsamling. Undersøkelsens utvalg består av 97 antall lærere på alle trinn fra 6 ungdomsskoler på Østlandet. Svarprosenten er på 81 %. Statistical Packages for Social Sciences (SPSS 16.0) er benyttet ved behandling og analyse av datamaterialet. Videre er i hovedsak frekvenstabeller, korrelasjonsanalyser, utregning av mean for samspilltemaene og Cronbach`s Alpha benyttet i analysen. Resultater Undersøkelsen viser at alle samspilltemaene vektlegges i enten svært stor eller stor grad. Samspilltemaet ”Omsorg” er det temaet lærerne vektlegger mest, mens temaet ”Ros og anerkjennelse” vektlegges minst av de åtte temaene. I forhold til de to dimensjonene, den emosjonelle og den formidlende, vektlegges de tilnærmet likt. Jeg ser dette som at læreren både er orienterte mot fag og elev. Frekvensanalyser av de enkelte spørsmålene i samspilltemaene viser imidlertid noen nyanser. Ut i fra svarene på disse spørsmålene kan det se ut til at lærerne synes det enkelte tema er viktig, men at de kan være vanskelig å gjennomføre på grunn av rammefaktorer. Disse resultatene viser også en tendens til at lærerne i mindre grad tar utgangspunkt i elevens interesser og erfaringer, men heller tar utgangspunkt i fagstoffet. I forhold til ulike bakgrunnsvariabler er det kun kjønn, type utdannelse, spesialpedagogisk utdannelse, bruk av assistent i klasserommet og en/flere klasser som hadde signifikant betydning i forhold til et varierende antall samspilltemaer. Variabelen ”spesialpedagogisk utdannelse” er den bakgrunnsvariabelen som er av størst betydning av bakgrunnsvariablene, da det viste seg at de med spesialpedagogisk kompetanse la mer vekt på seks av de åtte samspilltemaene enn de som ikke hadde det. Undersøkelsen sier imidlertid ikke noe om hvordan lærerne faktisk praktiserer samspill og relasjonsbygging med elevene, eller hvordan elevene opplever dette, kun i hvilken grad lærerne sier de vektlegger samspill i sin relasjon til elevene.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleUngdomskolelæreres vektlegging av samspill i sin relasjon til elevene : en empirisk studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-10-06en_US
dc.creator.authorEllefsrud, Elisabethen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Ellefsrud, Elisabeth&rft.title=Ungdomskolelæreres vektlegging av samspill i sin relasjon til elevene&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-25383en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo103166en_US
dc.contributor.supervisorNils Karsten Pedersenen_US
dc.identifier.bibsys102179409en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/31328/1/Masteroppgave_m_vedlegg_Elisabeth_Ellefsrud_vxr_2010.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata