Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:59:35Z
dc.date.available2013-03-12T12:59:35Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-04en_US
dc.identifier.citationWikran, Ann-Evy. Kan elevsamtale brukes som verktøy i tilpasset opplæring?. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/31130
dc.description.abstractSAMMENDRAG Problemområde Kravet til en opplæring tilpasset den enkelte elev er ikke noe nytt. Likevel kan det virke som om kravet til tilrettelegging og tilpasset opplæring har økt. Tilpasset opplæring som samtale tema både i skolen og i media i alle fall etter min oppfatning økt de siste årene. I samtaler mellom lærere kommer det ofte frem at tilpasset undervisning er noe de fleste synes er vanskelig å få til godt nok. Videre er det mange forskjellige meninger om hva og hvordan en god nok tilpasset undervisning er. Jeg ønsket finne ut mer om tilpasset undervisning, og hva jeg kan gjøre for å få til en best mulig tilpasset undervisning for alle elevene. Mange skoler har elevsamtaler som satsningsområde uten å definere hva og hvordan de skal gjennomføres og hva målet er. Jeg ønsker å se på om elevsamtaler kan brukes som et verktøy til å få en god tilpasset opplæring. Jeg ønsker derfor å se om man igjennom elevsamtaler kan: • Gi elevene større personlig ansvar for egen læring og utvikling. • Gi elevene bedre innsikt i egen læring og utvikling. • Gi elevene et ”læringsspråk” slik at de kan snakke om læring. • Gi den enkelte elev mulighet til å oppnå sitt beste. Metode Jeg har valgt å studere pedagogisk teori, for å se nærmere på hvordan barn lærer og hvordan de motiveres til å lære og til å ta ansvar for egen læring og utviking. Med denne teorien som bakgrunn har jeg planlagt og gjennomført elevsamtaler med en gruppe elever. Jeg har benyttet Aksjonsforskning som metode i arbeidet mitt. Aksjonsrettet pedagogisk forskning har i hovedsak to formål. Det ene er å forbedre den praksisen en forsker på og at forskningen skal være nyttig for deltakerne mens den pågår. Det andre er at denne forskningen skal bidra til å utvikle teori som kan brukes som inspirasjon til refleksjon og handling både for deltakerne og for andre Jeg har valgt å benytte en kvalitativ tilnærming hvor jeg går inn i elevsamtaler med fem elever gjennom et skoleår. I tillegg har jeg gjennom en delvis kvantitativ tilnærming sett på generelle trekk fra samtaler med en hel elevgruppe på 15 – 20 elever. Jeg har også laget en liten spørreundersøkelse med spørsmål rundt elevsamtaler og hvor ofte elevene i denne gruppen snakker om skolen og læring hjemme. Denne undersøkelsen ble utført i begynnelsen og slutten av prosjektet, for å se om elevene ble mer reflektert rundt læring og om de snakker mer om skole og læring hjemme etter en periode med elevsamtaler. Data Først har jeg samlet teori som omfatter læring og utvikling, for å bruke dette som en bakgrunn til å planlegge elevsamtaler. Jeg har også sett på motivasjon og hvordan barn motiveres. Gjennom et år har jeg forberedt og gjennomført elevsamtaler med elever på barnetrinnet. Etter hver samtale har jeg reflektert over denne og brukt dette som grunnlag i neste samtale. Jeg har sett nærmere på fem elevsamtaler med fem elever gjennom et skoleår. Fra disse fem elevene har jeg samlet referat fra selve samtalene og fra lærers og elevers forberedelse til samtalene. Resultat De aller fleste elevene har blitt mer reflekterte enn tidligere, rundt egen læring og utvikling. Flere av elevene er også mer interessert i å snakke om læring enn før. Noen av elevene snakker også oftere hjemme om skolerelaterte temaer. Elever som har hatt sosiale utfordringer som konflikter og mangel på venner har fått redusert sine problemer. Det er vanskelig å hevde at arbeidet med elevsamtaler er årsaken til denne utviklingen, da elevene påvirkes av mange faktorer blant annet modning. Jeg tror elevsamtalene er en av faktorene som er bakgrunnen for denne utviklingen. For meg som meg som lærer har arbeidet med elevsamtaler hatt stor verdi. Jeg har fått blitt kjent med elevene på en helt annen måte enn når jeg arbeider med en hel klasse. Jeg har gjennom samtaler med elever fått innsyn i hvordan de tenker og hvilke utfordringer de har. Gjennom elevsamtalene har jeg fått tak i elevenes potensielle utviklingsnivå på flere områder og dermed kunne lagt til rette for en bedre tilpasset undervisning enn tidligere.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleKan elevsamtale brukes som verktøy i tilpasset opplæring?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-07-01en_US
dc.creator.authorWikran, Ann-Evyen_US
dc.subject.nsiVDP::280en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Wikran, Ann-Evy&rft.title=Kan elevsamtale brukes som verktøy i tilpasset opplæring?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22169en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo91444en_US
dc.contributor.supervisorKirsten Limstanden_US
dc.identifier.bibsys092738249en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/31130/1/masteroppgavexped.xAnn-Evy.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata