Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:04:21Z
dc.date.available2013-03-12T13:04:21Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-04-24en_US
dc.identifier.citationDüring, Benedicte. Kunnskapsløftet og hjem-skole-samarbeid. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/31121
dc.description.abstractProblemområde Tema for oppgaven omhandler samarbeidet mellom hjem og skole. Hva som finnes av litteratur og forskning, og om dette er å finne i Kunnskapsløftet har gitt grunnlag for følgende problemstilling: En analyse av betingelser for hjem-skole-samarbeid i et flerkulturelt samfunn i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Formålet med oppgaven er å sette et søkelys på vektleggingen av samarbeidet mellom hjem og skole, og samarbeidets verdi. Målet med samarbeidet er at alle elever uavhengig av språklig eller kulturell bakgrunn, skal utvikle sine faglige og sosiale egenskaper best mulig. Metode I oppgaven har jeg benyttet meg av den hermeneutiske tilnærmingen, hvor jeg presenterer stoffet etter å ha jobbet meg gjennom litteraturen og kommet frem til den innsamling gitt i oppgaven. Ved siden av den hermeneutiske tilnærmingen, har jeg også benyttet meg av de kildekritiske prinsipper. Kilder Jeg har benyttet meg av både offentlige dokumenter som Læreplanverket for Kunnskapsløftet, Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen og stortingsmeldinger. Ved siden av dette har jeg benyttet meg av teoretikerne Urie Bronfenbrenner, Anton Hoëm og John I. Goodlad. Jeg har også benyttet meg av annen litteratur som blant annet Utdanningsdirektoratet, Foreldreutvalget for grunnskolen, Thomas Nordahl, Ingerid Worning Berglyd, Ingerid Bø, Birte Ravn, Unn-Doris Karlsen Bæck og Inger Marie Kileng. Hovedkonklusjoner Hva som skal til for å få til et godt hjem-skole-samarbeid avhenger av flere faktorer. Aktører som foreldre, lærere og elever er med på å påvirke dette samarbeidet. Gjennom en analysering av Kunnskapsløftet, viser det seg at de ulike betingelsene for et hjem-skole-samarbeid blir vektlagt i forskjellig grad. Betingelsene for et hjem-skole-samarbeid som jeg har sett etter er kommunikasjonsformer; plikter, ansvar og rettigheter; tillit; holdninger til samarbeidet; og foreldre- og lærermedvirkning. Noen av betingelsene presiseres mer enn andre, og medfører til vanskeligheter rundt gjennomførbarheten. Generelt består Kunnskapsløftet av mindre konkrete begreper og vage formulering, noe som medfører til individuelle tolkninger for gjennomføringen av læreplanen. Dette er også tilfelle ved hjem-skole-samarbeidet. Hvordan det skal være mulig å få gjennomført et vellykket hjem-skole-samarbeid for alle elever, viser seg å være problematisk. Dette kan også sees gjennom Bronfenbrenners og Hoëms analyseringsmodeller om barnets utvikling i et hjem-skole-samarbeid.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleKunnskapsløftet og hjem-skole-samarbeid : en analyse av betingelser for hjem-skole-samarbeid i et flerkulturelt samfunn i Læreplanverket for Kunnskapsløfteten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-07-01en_US
dc.creator.authorDüring, Benedicteen_US
dc.subject.nsiVDP::280en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Düring, Benedicte&rft.title=Kunnskapsløftet og hjem-skole-samarbeid&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22161en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo90999en_US
dc.contributor.supervisorKnut Tveit (hovedveileder) Ivar Morken (biveileder)en_US
dc.identifier.bibsys092739822en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/31121/1/Endeligxversjon.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata