Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:02:19Z
dc.date.available2013-03-12T13:02:19Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-03-10en_US
dc.identifier.citationIsaksen, Maria Kvellestad. My own space? . Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/31031
dc.description.abstractProblemstilling: Denne oppgaven handler om selvpresentasjon på internett. Oppgaven tar utgangspunkt i nettsamfunnet MySpace. Selvpresentasjon får andre rammer på MySpace enn når man møter mennesker ansikt til ansikt. Deltakernes profiler på MySpace er satt sammen av en kombinasjon av uttrykksformer, eller modaliteter. Selvpresentasjon på MySpace formidles altså gjennom en sammensatt tekst. Oppgavens hovedproblemstilling er derfor: På hvilken måte formidles selvpresentasjon på MySpace gjennom en kombinasjon av ulike uttrykksformer? Oppgavens underproblemstilling er knyttet til multimodal literacy. Det er interessant å koble selvpresentasjon på MySpace til literacy fordi man på MySpace presenterer seg gjennom en digital, multimodal tekst publisert på internett. Å forme en profil handler om å velge hva man ønsker å si og hvordan man ønsker å si det. I tillegg handler det om det tekniske håndverket - det konkrete arbeidet man utfører for å skape teksten. Denne kompetansen kan kalles multimodal literacy. Underproblemstillingen har derfor fått følgende formulering: På hvilken måte kan multimodal selvpresentasjon på MySpace knyttes til multimodal literacy? Oppgavens teoretiske ståsted er en kombinasjon av selvpresentasjonsperspektiver, multimodale perspektiver og perspektiver på multimodal literacy. Metode: Oppgaven bygger på en kvalitativ metodetilnærming. Dataene er innhentet ved hjelp av en kombinasjon av kvalitative intervju og tekstanalyse. Resultat/ hovedkonklusjoner: I oppgaven gis en detaljert analyse av informantenes profiler. Informantenes selvpresentasjon på MySpace formidles i hovedsak gjennom bilder, farger og skreven tekst. De ulike uttrykksformene har forskjellige funksjoner på profilene. Valg av uttrykksformer og innhold på profilene gjøres på grunnlag av ulike intensjoner ønsker for kommunikasjonen i nettsamfunnet. Informantene tilpasser profilene til de ønskene de har for kommunikasjonen. Samtidig viser de variasjon både når det gjelder forståelse av de enkelte uttrykksformene og kombinasjonen av disse. I tillegg er det variasjon mellom informantene med tanke på det tekniske arbeidet med å lage profilene. Multimodal literacy har derfor vist seg å være et relevant begrep for å forstå selvpresentasjon på MySpace.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnettsamfunn selvpresentasjon multimodialt perspektiv literacyen_US
dc.titleMy own space? : multimodal selvpresentasjon i nettsamfunnet MySpaceen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-04-25en_US
dc.creator.authorIsaksen, Maria Kvellestaden_US
dc.subject.nsiVDP::280en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Isaksen, Maria Kvellestad&rft.title=My own space? &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-18757en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo70872en_US
dc.contributor.supervisorØystein Giljeen_US
dc.identifier.bibsys080669220en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/31031/1/MasteroppgaveMariaKvellestadIsaksen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata