Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:57:27Z
dc.date.available2013-03-12T12:57:27Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-03-17en_US
dc.identifier.citationHagelin, Siw. Læring gjennom coaching. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/30920
dc.description.abstractTema/problemstilling: Tema for denne oppgaven er coaching og læring. Oppgaven drøfter læringsbegrepet i coaching med utgangspunkt i følgende problemstilling: hvordan bidrar coaching til læring? For å gi et meningsinnhold til selve coachingbegrepet har det vært nødvendig med en avklaring av dette. Oppgaven har derfor en underspørsmål til problemstillingen; hva er coaching? Coaching blir satt inn i en læringsteoretisk ramme, og for å undersøke problemstillingen har jeg valgt behavioristisk og humanistisk læringsteori. Arbeidslivet er oppgavens kontekst. Valg av metode og gjennomføring For å belyse problemstillingen har jeg valgt å gjøre en teoretisk undersøkelse som tar utgangspunkt i utvalgt litteratur som omhandler coaching og læring. Oppgaven er inndelt i tre deler. For å få en begrepsforståelse og svar på oppgavens underproblemstilling har jeg i oppgavens første del undersøkt coachingbegrepet, og utarbeidet følgende begrepsforståelse: coaching er en tilnærming som anvendt i arbeidslivet bidrar til læring gjennom motivasjon, kommunikasjon og relasjon. Læringsbegrepet er tema i oppgavens andre del. Med forankring i Bjørgens læringshierarki (Bjørgen, 1992) har jeg belyst sentrale perspektiver i behavioristisk og humanistisk læringsteori og knyttet disse til coaching, og på grunnlag av dette foretatt en vurdering av læringsbegrepet i coaching. For å få et nærmere svar på problemstillingen har jeg i oppgavens tredje del undersøkt læringsdimensjonene motivasjon, kommunikasjon og relasjon i lys av coaching og behavioristisk og humanistisk læringsteori. Hovedkonklusjoner: Gjennom mitt arbeid med problemstillingen har jeg vist at både humanistiske og behavioristisk perspektiver på læring er tilstede i coachinglitteraturen. Jeg har identifisert ulike kjennetegn og læringsfaktorer i læringsdimensjonene som kan gi indikasjoner på hvilken læringsteorietiske betraktninger som ligger til grunn. Disse er oppsummert avslutningsvis i oppgavens tredje del. På bakgrunn av denne teoretiske undersøkelsen konkluderer jeg med nødvendigheten av en større læringsteoretisk forankring i coaching, og at pedagogikken er et viktig bidrag her. Læring i coaching bør også bli gjenstand for forskning i fremtiden, slik at vi kan få et bedre belegg for at coaching har en effekt.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleLæring gjennom coaching : i lys av behavioristisk og humanistisk læringsteorien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-05-31en_US
dc.creator.authorHagelin, Siwen_US
dc.subject.nsiVDP::280en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hagelin, Siw&rft.title=Læring gjennom coaching&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-14993en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo54868en_US
dc.contributor.supervisorJostein Kleivelanden_US
dc.identifier.bibsys070765359en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/30920/1/hovedoppgave2007.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata