Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:58:49Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-03-09en_US
dc.identifier.citationKristoffersen, Hilde. I begynnelsen var ordet . Hovedoppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/30778
dc.description.abstractPROBLEMSTILLING: Problemstillingen i oppgaven er; Hvordan kan samtalen, slik den nyttes i systemisk arbeid, brukes som pedagogisk virkemiddel i oppdragelsen? Tema er den verbale samtalen slik den er brukt i systemisk arbeid, og en diskusjon om hvordan man kan bruke erfaringer herfra i oppdragelsen. Oppdragelse som fenomen er et aktuelt tema, som er mye belyst i media i den senere tid. I denne avhandlingen vil oppdragelsesteori og systemisk teori belyses og muligheten for å benytte erfaringene fra systemisk tenking i oppdragelsen vil drøftes. METODE: Avhandlingen er en teoretisk besvarelse. Det metodiske utgangspunktet er den hermeneutiske metode, som går ut på å tolke tekster og deres mening. Hermeneutikkens hovedmål er forståelsen. Utgangspunktet er derfor å belyse begrepene i problemstillingen på en slik måte at det som blir presentert er min forståelse av feltet. I en teoretisk besvarelse må man forholde seg til den tilgjengelige litteratur, og tolke denne på sin egen måte. Mitt syn på verden og mitt menneskesyn preger teksten i denne avhandlingen. Jeg har etterstrebet å være objektiv og analytisk, og følge de normer som foreligger ved et vitenskapelig arbeid. KONKLUSJONER Oppdragelse er en periode i livet preget av forandring for både foreldre og barn. Foreldrene har oppdragelsesmandatet og med det, makten i forholdet. Men barna har også innflytelse på forholdet og denne skal ikke undervurderes. Oppdragelsens mål er at barna vokser opp og blir autonome mennesker med god selvverdsfølelse, selvtillit og evne til empati. Gjennom å bruke samtalen som et verktøy i oppdragelsen kan konflikter forebygges og felles forståelses horisonter oppstå. I terapeutiske settinger blir det understreket hvor viktig det er å lytte til klienten med et åpent sinn. Terapeuten skal ikke la sin egen førforståelse prege det han lytter til. Dette prinsippet kan foreldre også benytte seg av i oppdragelsen. Gjennom å virkelig lytte til det barna sier, kan vi unngå at de føler seg som striper i tapetet og også oppnå at de lytter bedre til vårt budskap. Samtalen fungerer både som relasjonsbygger, idedugnad og informasjonskanal.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleI begynnelsen var ordet : samtalen som pedagogisk virkemiddel i oppdragelsen : en teoretisk betrakting fra et systemisk perspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-04-05en_US
dc.creator.authorKristoffersen, Hildeen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsKLAUSULERT: Kan bare tillates lest etter nærmere avtale med forfatter. Tilgangskode/Access code Een_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::280en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kristoffersen, Hilde&rft.title=I begynnelsen var ordet &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-12102en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo37004en_US
dc.contributor.supervisorHanne Reichelten_US
dc.identifier.bibsys060598123en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/30778/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata