Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:58:09Z
dc.date.available2013-03-12T12:58:09Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-09-06en_US
dc.identifier.citationAnsar, Samin. OPPDRAGELSE I ET FLERKULTURELT PERSPEKTIV. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/30696
dc.description.abstractMÅL: Hovedhensikten med denne avhandlingen var å fremskaffe kunnskap om 1) hvordan norskfødte ungdommer med ikke-vestlige innvandrerforeldre klarer å utvikle en identitet som balanserer to kulturer når de vokser opp; en innenfor hjemmet, og en i møte med storsamfunnet, 2) hvilke etiske problemer som kan oppstå mellom ikke-vestlige innvandrerforeldre og deres norskfødte barn under oppdragelsen, og 3) hvordan disse ungdommene vil – når de blir foreldre – oppdra sine barn? Formålet med studiet var å få tak i prosessen bak flerkulturell oppdragelse ut ifra norskfødte innvandrerungdommenes egne situasjonelle beskrivelser og opplevelser. METODE: Jeg utførte kvalitativ forskningsintervju på 6 norskfødte 18-åringer med ikke-vestlige innvandrerforeldre. 4 jenter og 2 gutter – interesserte seg for å delta i dette studiet. TEORETISKE PERSPEKTIVER: Kagitcibasi sin kulturdimensjon som hun kaller for kollektivisme og individualisme ble benyttet for å forstå hvordan norskfødte med ikke-vestlige innvandrerforeldre opplever flerkulturell oppdragelse. Andre aktuelle teorier og forskning som berører dette feltet ble benyttet for å se om de er valide forklaringer for forståelsen av oppdragelse i dagens flerkulturelle samfunn. FUNN/KONKLUSJONER: 1) Ungdommene i studiet klarer å utvikle en balanse ved at a) de ikke er opptatt av å identifisere seg selv som enten eller, men heller identifisere seg selv i forhold til de sosiale relasjonene de inngår i, b) de opplever at de er nødt til det, de er dermed mer opptatt av å velge det beste fra begge kulturene og tilegne seg en forståelse som korresponderer begge kulturene. 2) Ungdommene i studiet kommer i konflikt med sine foreldre under oppdragelsen på grunn av a) ulik virkelighetsoppfatning på hva som oppfattes som frihet – der de er har lov til å bestemme over sine valg selv, er de også forbundet med aksept og forventinger fra sine foreldre – dette bidrar til at ungdommen (frivillig eller ufrivillig) retter seg mot foreldrenes normer og forventinger noe som setter et hinder for utviklingen av deres egen selvforståelse, b) tross problemer i oppdragelsen ønsker ungdommen ikke å leve i opposisjon – de er opptatt av å ha det bra sammen – de hever seg derfor over problemene. 3) Ungdommene i studiet ønsker å oppdra sine barn med en viss grad av frihet i oppdragelsen, men også bevare noe av det samholdet de selv har blitt oppdratt i – på den måten vektlegger de viktigheten av balanse i den oppdragelsen de ønsker å gi sine barn. Det er videre et behov for nyansert forskning som kan bidra til å forstå norskfødte innvandrerungdommenes unike situasjon bedre.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleOPPDRAGELSE I ET FLERKULTURELT PERSPEKTIV : - en kvalitativ studie av norskfødte ungdommer med ikke-vestlige innvandrerforeldreen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-12-03en_US
dc.creator.authorAnsar, Saminen_US
dc.subject.nsiVDP::280en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Ansar, Samin&rft.title=OPPDRAGELSE I ET FLERKULTURELT PERSPEKTIV&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-32614en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo168699en_US
dc.contributor.supervisorGuri Jørstad Wingården_US
dc.identifier.bibsys123721695en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/30696/1/S.ANSARx-xMASTER.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata