Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:58:13Z
dc.date.available2013-03-12T12:58:13Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-05-20en_US
dc.identifier.citationJohansen, Christine. "Vi er blandet vi" . Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/30657
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om akkulturasjon av oppdragelsesidealer i en migrasjonskontekst. Problemstillingene er: Hvordan balanserer et utvalg kvinner med migrasjonsbakgrunn mellom ulike idealer for kollektivistiske og individualistiske oppdragelsesidealer? Hvilke oppdragelsesidealer er viktig for kvinnene i et utvalg av familier med migrasjonsbakgrunn? Utvalget består av 5 kvinner med migrasjonsbakgrunn. Tre med bakgrunn fra Pakistan og to kurdere fra Iran. Informantene bor i Oslo-området, og de har alle barn av begge kjønn mellom 0-16 år. Datamaterialet som studien bygger på er kvalitative intervjuer med hver av alle fem mødrene. Det overordnede teoretiske perspektivet i oppgaven trekker på idealer for en kollektivistisk og en individualistisk oppdragelsesstil. Begrepene fungerer som hjelpemidler for å kategorisere og analysere datamaterialet. Analysen blir deretter betraktet ut i fra graden av akkulturasjon, det vil si hvor mye av oppdragelsesidealene i majoritetssamfunnet kvinnene har tatt til seg, og hva de tar med seg fra sin egen oppvekst. Videre analyseres kvinnenes fortellinger ut i fra tidligere forskning og utdrag fra det medieskapte bildet av migrasjonsfamilier. Jeg har benyttet meg av en narrativ tilnærming til intervjuene som fokuserer på individenes bruk av de kulturelle og samfunnsmessige diskursene (se Hollway & Jefferson 2000:4). I oppgaven trekkes det frem at det foregår forskyvninger fra kollektivistiske til individualistiske idealer mellom generasjonene. Dette vil da ved hjelp av akkulturasjonsmodellen si at kvinnene har ønsker om å integrere norske oppdragelsesidealer når de utformer oppdragelsen for sine barn. Selv om jeg har brukt kategorier for oppdragelse og akkulturasjon i oppgaven, argumenterer jeg også for at en migrasjonsprosess er så komplisert og mangefasettert, at det å beskrive bevegelser innad i familier med migrasjonsbakgrunn ikke kan gjøres bare ved hjelp av enkle modeller. Et hovedfunn i oppgaven er hvordan kvinnene blander ulik oppdragelsespraksis for å balansere kollektivistiske og individualistiske idealer for sine barn. Der kvinnenes foreldre var opptatt av å ivareta gode relasjoner til den utvidede familien, og å videreføre en ansvarsfølelse ovenfor kollektivet, er kvinnene også opptatt av at barna skal bli selvstendige og ansvarlige for egne liv. Oppdragelsesidealene som fremstår som de viktigste på tvers av alle kvinnenes fortellinger er å lære barna respekt, en aktiv fritid, viktigheten av en god utdannelse, likestilling og mer mulighet til selvbestemmelse og selvrealisering etter hvert som barna blir eldre. Gjennom kvinnenes narrativer viser de en kunnskap og bevissthet om hvilke oppdragelsesidealer som gjelder i Norge for å være en god mor. Noen av kvinnene står i et spenn mellom hvilke oppdragelse de ønsker å gi sine barn, og deres foreldres ønske om kontinuitet av familiens tradisjoner. Etter arbeidet med denne oppgaven er det etter mitt skjønn gjort lite forskning på kurdiske kvinner i Norge. Siden de kurdiske kvinnenes narrativer viser kunnskap om svært mange norske idealer kunne det være interessant å gjøre studier på en større utvalg kurdiske kvinner, for å se om dette er tilfeldig for mine informanter eller om det viser seg gjeldende for flere kvinner med kurdisk bakgrunn.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title"Vi er blandet vi" : Akkulturasjon og generasjonsoverføring av oppdragelse i en migrasjonskonteksten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-09-12en_US
dc.creator.authorJohansen, Christineen_US
dc.subject.nsiVDP::280en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Johansen, Christine&rft.title="Vi er blandet vi" &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-32041en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo163635en_US
dc.contributor.supervisorMonica Ylva Helene Rudbergen_US
dc.identifier.bibsys122606124en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/30657/1/DETxERxDENNExPDF.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata