Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:01:49Z
dc.date.available2013-03-12T13:01:49Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-06-17en_US
dc.identifier.citationHavrevold, Jesper Kjellemyr. Fjernundervisningens utfordringer. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/30509
dc.description.abstractDenne oppgaven belyser fjernundervisningens utfordringer i et sosiokulturelt perspektiv. Jeg ønsker å definere fjernundervisningens utfordringer ettersom antall fjernundervisningsstudenter i Norge er blitt halvert i løpet av det siste tiåret, noe jeg oppfatter som interessant da teknologien gjør fremskritt og utdanning er populært. Fjernundervisning er undervisning hvor lærer og elev(er)/student(er) er atskilt i rom og/eller tid. Tekniske hjelpemidler benyttes til formidling av lærestoff og til reell toveis fjernkommunikasjon, til støtte for læringsprosessen. Det er et felt som har utviklet seg kolossalt i løpet av de siste tre tiårene, og som i dag hovedsakelig er basert på e-læring. Fra det sosiokulturelle synet på læring har jeg trukket frem situert læring, mediering og artefakter, praksisfelleskap og scaffolding. Oppgaven drøfter forskning innenfor fjernundervisning samtidig som den definerer de største utfordringene feltet står ovenfor ut i fra et sosiokulturelt perspektiv. For dette perspektivet på læring blir det viktig å fokusere på hvordan studentene lærer med teknologien og dens medierende funksjon. Noe som også er elementært er hvordan studentene lærer av hverandre i nettbasert læring. Ut i fra dette har jeg definert utfordringer og dilemmaer innenfor tilretteleggingen av undervisningen, tilrettelegging for fellesskap og administrative barrierer for fjernundervisning. Selv om fjernundervisning er blitt betraktet som et satsningsområde for å gi flere muligheten til å ta utdannelse, har Statistisk sentralbyrå lagt frem tall på at antall fjernundervisningsstudenter er halvert i løpet av det siste tiåret. Selv om dette er et forsøk på å stille en diagnose på hva slags utfordringer feltet står overfor er løsningene derimot vanskelige å ta stilling til. Noen konklusjoner man imidlertid kan trekke frem er at det å tenke nyskapende i forhold til bruk av teknologien må sies å være en viktig del av hvordan feltet burde utvikles. Det er også viktig å fokusere på at fjernundervisning først og fremst er et alternativ til tradisjonell undervisning fremfor en erstatning. Dette fokuset gir mer frihet for forskere innenfor feltet til å tenke nyskapende og å finne nye måter å få studentene til å lære på. Administrativt for institusjonene blir det viktig å rette fokus på motiver innenfor selve læringen fremfor på økonomiske og praktiske.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleFjernundervisningens utfordringer : en drøfting av sentrale utfordringer innen fjernundervisningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-09-14en_US
dc.creator.authorHavrevold, Jesper Kjellemyren_US
dc.subject.nsiVDP::280en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Havrevold, Jesper Kjellemyr&rft.title=Fjernundervisningens utfordringer&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-25575en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo103663en_US
dc.contributor.supervisorHans Christian Arnsethen_US
dc.identifier.bibsys101989695en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/30509/1/FjernundervisningensUtfordringer.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata