Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:54:06Z
dc.date.available2013-03-12T12:54:06Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-05-01en_US
dc.identifier.citationMoen, Iren. Møte med voldsutsatte klienter i NAV. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/30417
dc.description.abstractFormål: Hensikten med denne studien er å undersøke om valg av organisering i sosialtjenesten i Nav kan ha betydning for hva slags sosialfaglig oppfølging voldsutsatte klienter får. For å komme fram til dette har jeg sett på hva slags behov voldsutsatte har, og hva slags oppgaver sosialtjenesten har i forhold til klienter som har vært utsatt for vold. Metode: Studien har en kvalitativ design, basert på intervjuer med fire sosialarbeidere ved to Nav-kontorer i Oslo, samt korte intervjuer med enhetslederne på de to kontorene. I tillegg har jeg benyttet meg av litteratur om organisering, vold og sosialfaglig arbeid. Jeg har videre sammenlignet organiseringen ved de to kontorene opp mot hvordan sosialarbeiderne forstår sin rolle i møte med voldutsatte klienter. Resultat: Studien viser at det er lite fokus på vold som tema ved de to kontorene som er med i undersøkelsen, både når det gjelder å avdekke vold og i den sosialfaglige utviklingen. Basert på sin arbeidserfaring kan det imidlertid se ut til at sosialarbeiderne har verktøy til å møte voldsutsatte på en god måte. I den grad det er mulig å si noe om organiseringen av arbeidet har noe å si for hva slags oppfølging voldsutsatte får så kan det ut i fra funnene i denne undersøkelsen se ut til at spesialistmodellen som den framstår i denne undersøkelsen står bedre rustet til å jobbe med de komplekse utfordringene i klientenes liv. Dette kan henge sammen med at spesialistkontoret i denne sammenhengen har færre klienter per saksbehandler, at kontoret jobber har mer fokus på det metodiske arbeidet enn generalistkontoret, og at sosialarbeiderne får mulighet til å gå i dybden på det sosialfaglige området de jobber med.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleMøte med voldsutsatte klienter i NAV : Organiseringens innvirkning på den sosialfaglige oppfølgingenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-11-13en_US
dc.creator.authorMoen, Irenen_US
dc.subject.nsiVDP:: 757en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Moen, Iren&rft.title=Møte med voldsutsatte klienter i NAV&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-32428en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo157195en_US
dc.contributor.supervisorOle Kristian Hjemdalen_US
dc.identifier.bibsys123562120en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/30417/2/Master-I-Moen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata