Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:53:50Z
dc.date.available2013-03-12T12:53:50Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-04-25en_US
dc.identifier.citationSandvik, Hedda. Tanker om overlevelse. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/30409
dc.description.abstractFlyktninger har som regel en historie som handler om ekstreme påkjenninger, ulike tap, forfølgelse, tvungen migrasjon og en utfordrende eksiltilværelse. Det er kjent at det å bli utsatt for ekstreme hendelser øker sårbarheten for emosjonelt stress i ettertid. Man vet mindre om hvilke faktorer som virker styrkende, og hvilke faktorer som spiller en rolle når de aller fleste håndterer slike hendelser uten å få betydelige psykiske plager i ettertid. Denne oppgaven har som mål å fremskaffe kunnskap om hva flyktninger opplever som styrkende faktorer i et liv med erfaringer fra potensielt traumatiserende hendelser. Metoden som er brukt for å fremskaffe kunnskap, er kvalitativ og fenomenologisk, inspirert av Giorgis "The descriptive phenomenological method" og Malteruds "systematiske tekstkondensering". Seks flyktinger er intervjuet, intervjuene er transkribert og analysert. Resultatene viser at beretningene lar seg fordele i fem kategorier som belyser hva deltagerne i denne studien opplevde som styrkende. Andre menneskers betydning ble lagt vekt på – å ha følelsen av tilhørighet og følelsen av "å være noen". Aktivering av egne ressurser ble opplevd som styrkende – å tenke positivt, å sette seg mål, ha høye ambisjoner og å ta egne valg. Å ha en forankring i mening ble trukket frem – mening, verdier og tro kan gi retning, styrke mot, håp og tålmodighet, og dempe frykt og hjelpeløshet. Potensielt traumatiserende hendelser ble i tillegg til å være en negativ hendelse også beskrevet å kunne være en styrkende faktor. Et femte tema som gikk igjen i alle kategorier, var ulike måter å ta kontroll på. Funnene er i stor grad i overensstemmelse med tidligere studier av beslektede tema, men funnene har i tillegg gitt ny og dypere kunnskap. Denne kunnskapen viser på hvilken måte man kan håndtere tanker, følelser og livssituasjon på. Deltagerne beretter blant annet om hvordan de gjennom å aktivere positive tanker, meningsdannelse og egen aktivitet styrker positive emosjoner og demper negative. Det funnet som i liten grad er belyst i tidligere studier om traumeutsatte flyktninger, er at potensielt traumatiserende hendelser også kan oppleves å være styrkende. Dette er et aspekt det kan vise seg nyttig å være oppmerksom på i psykososialt arbeid. Andre aspekter kan være betydningen av å aktivere egne ressurser, betydningen av å ta kontroll på tanker, følelser og tilværelsen, og betydningen av å styrke meningsdannelse.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleTanker om overlevelse : Flyktningers refleksjoner om styrkende faktorer i et liv med traumehendelseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-11-09en_US
dc.creator.authorSandvik, Heddaen_US
dc.subject.nsiVDP:: 757en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sandvik, Hedda&rft.title=Tanker om overlevelse&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-32500en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo156395en_US
dc.contributor.supervisorGertrud Sofie Hafstaden_US
dc.identifier.bibsys12k227848en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/30409/1/Sandvik-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata