Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:53:54Z
dc.date.available2017-09-26T22:30:31Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-04-25en_US
dc.identifier.citationLangeland, Nora. Når vold fra partner medfører innleggelse ved legevakt. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/30406
dc.description.abstractBakgrunn: Forskning viser omfattende negative helsemessige konsekvenser av å være utsatt for vold fra partner. Hensikten med denne studien var å øke kunnskapen om kvinner som trenger innleggelse ved legevakt etter vold fra partner. Metode: Retrospektiv tverrsnittstudie. En systematisk gjennomgang av medisinske journaler ved en observasjonspost, som inkluderte hele den kvinnelige pasientpopulasjonen i løpet av 12 måneder, som kom for hjelp etter vold fra partner. Deskriptiv statistikk ble anvendt for å analysere data. Resultater: 4170 journaler ble gjennomgått, og 36 innleggelser ble inkludert i studien. Majoriteten av utvalget hadde opplevd vold tidligere fra samme partner. Hver fjerde kvinne i utvalget hadde opplevd å bli truet på livet av partner. Tilbudet knyttet opp mot skadedokumentasjon, rettsapparat og videre oppfølging, varierte med hvilke avdeling kvinnene var innlagt fra. Konklusjon: De fleste av kvinnene som trengte innleggelse på legevakt etter vold fra partner var utsatt for alvorlig og gjentatt vold. Studien antyder behov for en større grad av systematisering av tilbudet til kvinner utsatt for vold fra partner, i deres møte med legevakt.nor
dc.description.abstractBackground: Research shows that intimate partner violence has an extensive negative effect on the victim´s health. The purpose of this study was to increase knowledge about women that need admission to the accident and emergency department due to intimate partner violence. Method: A retrospective cross-sectional study. A systematically review of medical records from an observation unit, including all female patients in 12 months seeking help because of partner violence. Descriptive statistics where used to analyze data. Results: 4170 journals were read, and 36 were included in the study. The majority had previously experienced violence from the same partner. Every fourth of the women included in the selection had been threatened on their life by their partner. The service offered concerning injury documentation, judiciary system and further follow-up was varying, depending on the unit the women were admitted from. Conclusion: Most women in the need of admission to the observation unit after intimate partner violence were victims of severe and repeated violence. The study suggests the need of a higher degree of systematization of the service offered to women that are victim to intimate partner violence, when in contact with Accident and Emergency Departments.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleNår vold fra partner medfører innleggelse ved legevakten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-11-13en_US
dc.creator.authorLangeland, Noraen_US
dc.subject.nsiVDP:: 757en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Langeland, Nora&rft.title=Når vold fra partner medfører innleggelse ved legevakt&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-32452en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo156315en_US
dc.contributor.supervisorKjersti Alsakeren_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/30406/7/Langeland.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata