Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:53:09Z
dc.date.available2013-03-12T12:53:09Z
dc.date.issued2002en_US
dc.date.submitted2005-08-23en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/30313
dc.description.abstractFormålet med dette notatet er dels å beskrive omfanget av eksisterende avtaler mellom staten, de regionale helseforetakene (RHF) og private aktører i spesialisthelsetjenesten og dels drøfte alternativer til dagens ordninger for driftsavtale med private spesialister. Det er registrert 1066 avtaler mellom (de regionale) helseforetakene og private spesialister. Under halvparten er heltidspraksiser. Avtalene utgjør om lag 725 årsverk, som innebærer i underkant av 9% av det samlede antall legeårsverk i spesialisthelsetjenesten. Alle de regionale helseforetakene unntatt Helse Nord har avtaler med kommersielle private sykehus. I noen av de regionale helseforetakene kan fastlegene henvise pasienter direkte til private også for første gangs utredning, men andre krever at offentlige sykehus må henvise.nor
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Oslo, Institutt for helseledelse og helseøkonomi
dc.relation.ispartofWorking paper http://urn.nb.no/URN:NBN:no-10991en_US
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-10991
dc.titleFinansiering av private aktører i spesialisthelsetjenesten - med vekt på legespesialisteren_US
dc.typeWorking paperen_US
dc.date.updated2012-09-14en_US
dc.creator.authorIversen, Toren_US
dc.subject.nsiVDP::806en_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-10996en_US
dc.type.documentArbeidsnotaten_US
dc.identifier.duo29603en_US
dc.identifier.bibsys051554569en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/30313/1/SHA2002_5.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata