Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:52:56Z
dc.date.available2016-01-19T23:30:56Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-11-11en_US
dc.identifier.citationBjerke, Hauk. Tverrfaglige team i allmennpsykiatrisk poliklinikk . Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/30218
dc.description.abstractBakgrunn/problemstilling: Teamarbeid har generelt stor plass i arbeids- og organisasjonslivet, og det er en allmenn forståelse for at ulike perspektiv og kompetanser er nødvendige for mest mulig effektivt å løse sammensatte utfordringer. I helsevesenet er tverrfaglig teamarbeid utbredt og i mange sammenhenger formalisert, slik det er i de allmennpsykiatriske poliklinikkene. Det har i Norge og i enda større grad i utlandet vært stilt spørsmål ved effektiviteten i de tverrfaglige teamene og det er fra flere hold nevnt behov for å vurdere slike team nærmere. Denne oppgaven stiller spørsmålet om og hvordan de tverrfaglige teamene i en allmennpsykiatrisk poliklinikk oppfattes nyttige av teammedlemmer og av teamledere. Metode: Det er valgt en kvalitativ tilnærming til oppgaven ved å benytte fokusgruppeintervjuer med fagpersoner i tverrfaglige team og separate intervjuer med teamledere ved en allmennpsykiatrisk poliklinikk. Resultater: De tverrfaglige teamene oppfattes som viktige for alle faggrupper. Teamene gir trygghet og støtte i et utfordrende og ofte vanskelig arbeid. Kvalitetssikring er godt etablert ved denne poliklinikken og kan oppfattes som teamenes viktigste funksjon. Kvalitetssikringen inngår imidlertid ikke i noen internkontroll og blir i liten grad evaluert. Tverrfaglighet ser ikke ut til å bidra til utvikling av et felles kunnskapsgrunnlag på tvers av fag. Lovverket tolkes på en måte som ekskluderer enkelte faggrupper. Det er få systematiske læringsprosser og lite kartlegging av kompetansebehov i teamene. Teamene synes å mangle et delt og samlende mål for teamarbeidet og beskrives med liten evne til å ta opp konflikter. Ledelse av tverrfaglig team innebærer mye ansvar samtidig som muligheter for faglig lederskap er begrenset. Konklusjon: Undersøkelsen viser at det er store potensialer for utvikling av tverrfaglige team i psykiatriske poliklinikker slik at de i større grad kan gi synergieffekter for organisasjonene. Målene med teamarbeidet, ansvarsforhold og lederrollen bør tydeliggjøres. Skal teamene kunne fungere som virkelige tverrfaglige team, bør det utvikles et større og mer inkluderende felles praksisfelt på tvers av fag og profesjoner.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleTverrfaglige team i allmennpsykiatrisk poliklinikk : nyttig arbeidsform?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-02-14en_US
dc.creator.authorHauk Bjerkeen_US
dc.subject.nsiVDP::806en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bjerke, Hauk&rft.title=Tverrfaglige team i allmennpsykiatrisk poliklinikk &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26705en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo107739en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/30218/2/masterHauk.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata