Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:50:50Z
dc.date.available2013-03-12T12:50:50Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-05-14en_US
dc.identifier.citationTerland, Anine. Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? . Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/30198
dc.description.abstractNye lovbestemmelser om tvungen helsehjelp ble iverksatt 1.1.2009, hjemlet i pasientrettighetsloven kapittel 4A: ”Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp”. Perioden før dette var preget av utilstrekkelig lovverk og rettsikkerhet overfor personer uten samtykkekompetanse som nektet somatisk helsehjelp, inkludert pleie- og omsorgstjenester. De nye lovbestemmelsene er diagnoseuavhengig og hjemler bruk av tvungen helsehjelp overfor personer med demens, utviklingshemning og fysiske og psykiske forstyrrelser. For utviklingshemmede gjelder også lovbestemmelser om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A: ”Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning”. Oppgaven redegjør for de ulike lovbestemmelsene, 4A og 4A, vurderer forskjeller og likheter i lovkravene og rettsikkerhetsmessige forhold. Videre er det foretatt en gjennomgang av kunnskap om bruk av tvang i forbindelse med helsehjelp før lovbestemmelsene ble iverksatt. Datamaterialet består av innrapport tallmateriale fra Helsetilsynet i fylkene, fylkesmennenes helse- og sosialmeldinger fra 2009 og intervjuer med vernepleiere og en jurist. I sosialtjenestelovens kapittel 4A er blant annet krav om at overordnet faglig ansvarlig skal fatte vedtak om bruk av tvang, at spesialisthelsetjenesten skal delta i vurdering av tvangstiltakene, krav til kompetanse hos tjenesteyterne som skal gjennomføre tiltakene, og at det skal være to tilstede ved gjennomføring. Det er også krav til at andre løsninger enn tvang skal være forsøkt og dokumentert, og vedtak må godkjennes av Fylkesmannen før de iverksettes. Kravene i pasientrettighetslovens kapittel 4A er mindre omfattende, blant annet er vedtakskompetansen lagt til ansvarlig helsepersonell og det er kun krav til etterkontroll av vedtak. Gjennomgang av undersøkelser om tvangsbruk i forbindelse med helsehjelp før de nye tvangsbestemmelsene viser relativt utstrakt bruk av tvang overfor eldre og demente. Rapporteringer fra Helsetilsynet i fylkene og deres vurderinger av situasjonen viser relativt få vedtak om tvungen helsehjelp i 2009. Før lovbestemmelsene trådte i kraft ble det antatt at de ville berøre ca 6000 personer på landsbasis. Rapporteringer for 2009 viser at Helsetilsynet i fylkene mottok 1687 vedtak, nærmere 70 % av disse varte utover tre måneder. Inntrykket er at det er en underrapportering på bruk av tvang, det vil si at helsepersonell iverksetter tvungen helsehjelp uten å fatte vedtak, og at det er mangel på kjennskap til de nye lovbestemmelsene. Data fra intervjuene viser mange utfordringer ved implementering av de nye lovbestemmelsene om tvungen helsehjelp. De ulike kravene i lovbestemmelsene gir ulikt grunnlag for å sikre rettsikkerhet overfor tjenestemottakerne. Data både fra Helsetilsynet i fylkene og informantene viser særlig utfordringer når samtykkekompetanse skal vurderes, i arbeid med tillitskapende tiltak og dokumentasjon, i det å få god nok kunnskap om lovbestemmelsene, i samarbeid mellom ulike typer helsepersonell og tjenesteytere i daglig samhandling med tjenestemottakere og forhold knyttet til styring og ledelse.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSamme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? : Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4Aen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-10-01en_US
dc.creator.authorTerland, Anineen_US
dc.subject.nsiVDP::806en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Terland, Anine&rft.title=Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26042en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo102632en_US
dc.contributor.supervisorOlav Aaslanden_US
dc.identifier.bibsys10215466xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/30198/1/master-Terland.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata