Now showing items 1-1 of 1

  • Brandvoll, Christiane (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Det har vært en økende interesse innenfor atferdsøkologien for å studere personlighet hos dyr. Tidligere studier som har undersøkt matsøk og aposematisme hos kyllinger(Gallus gallus domesticus) har vist store individuelle ...