Now showing items 1-1 of 1

  • Wall, Håvard (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
    Numeriske simuleringer er ofte regneintensive programmer som også krever svært mye minne. Bruk av flere maskiner samtidig, i parallell, er en teknikk for både å redusere kjøretiden og få tilgjengelig mer minne. Denne ...